skip to Main Content

Joan Carles Sagrera: “L’enllumenat a Manacor ara és el primer problema que tenim

Joan Carles Sagrera (Manacor, 1970) és delegat especial de les àrees d’Urbanisme i Serveis Generals. Entre les seves competències hi ha l’enllumenat públic, una qüestió que no està lliure de controvèrsia. En parlam amb ell.

Quina és la situació de l’enllumenat a Manacor?
La situació de l’enllumenat a Manacor ara és el primer problema que tenim. El tema del qual realment ens queixam és la falta de vigilància per part de l’empresa que du la contractació.

Quina empresa és?
Endesa Energia. Nosaltres pensam que no són els ciutadans els que s’encarreguin de la tasca de vigilància i manteniment sinó que l’empresa tocaria estar-hi més a damunt.

Quant de temps fa que es va iniciar la concessió i quin temps dura?
Es va iniciar el 2013, és a dir que nosaltres ja ens la trobàrem en marxa i té un termini de 10 anys. La veritat és que durant els primers anys, d’ençà que jo som al càrrec, solíem tenir una reunió mensual i la cosa anava més o manco bé fins que ens adonarem que hi havia coses en les quals s’havia de fer més feina.

I a partir d’aquí es va tòrcer?
A partir d’aquí hem de tenir en compte que els recursos de la casa són els que són. Al principi hi havia una enginyera tota sola, va començar un enginyer però en poc temps se’n va anar i després vàrem poder substituir-lo. La nova enginyera, na Margalida, va seguir amb la feina i els resultats són molt bons i en aquests moments ja hem comunicat a Endesa el que nosaltres consideram que són incompliments i ells en tenen constància. En resum, en aquests moments s’haurà d’obrir un expedient d’interpretació i veure qui té raó.

Quins són aquests elements que s’incompleixen?
La falta de llum, el que et comentava de la manca de vigilància… Per exemple, Manacor es pot trobar un carrer o fins i tot una barriada a les fosques i que pràcticament cada setmana en tenim algun. També per altra banda, s’ha de dir que la instal·lació bota perquè és més segura del que era abans i això sí que es va fer de tot d’una: deixar els quadres elèctrics en condicions i posar totes les mesures de seguretat en condicions. Ara s’apaga el llum, tot i que la instal·lació d’abans era una mica precària i amb això sí que hem millorat.

Endesa ha de fer el manteniment per contracte o només havia de fer la instal·lació?
No, aquesta empresa se’n cuida del manteniment. El que ha de fer aquesta empresa és donar llum a Manacor.

És el manteniment dels fanals o també de tota la instal·lació interna?
Ells tenen el canvi de fanals per qüestió d’eficiència energètica i llavors també varen fer els quadres i les instal·lacions mínimes que obliga la normativa i ells se n’han de cuidar del manteniment.

I per quin motiu hi ha tantes fallades?
Venim d’instal·lacions que eren precàries. Ara tenim alguns dies de pluja, per exemple, que boten per mesures de seguretat i això és el que no pot passar.

Com es gestionava anteriorment?
Que jo tengui constància, ho gestionava la brigada.

Quines tasques fan ara els electricistes de la brigada si el manteniment va a compte de l’empresa?
La brigada fa el manteniment de tots els edificis i instal·lacions públiques, tenen feina de bon de veres. Ara per exemple estan fent tot el muntatge dels llums amb eficiència energètica dels edificis municipals, als museus, a la plaça de les verdures i altres edificis.

Rebeu queixes sobre l’enllumenat?
Constantment. No et puc dir quantes ara mateix però sí, moltes.

Com es gestionen? S’han solucionat?
A través d’un número de telèfon que contacta amb l’empresa. Es pot fer a escala individual o venint a l’Ajuntament perquè des d’aquí també tenim accés a la plataforma per notificar avaries i ells tenen un termini per arreglar-ho. En aquest sentit, jo no sé si ells tenen la culpa o no però el cert és que aquests terminis no es compleixen.

Quins creus que són els punts més mal il·luminats de Manacor?
Manacor no és que tengui un problema de manca o d’incompliment d’il·luminació, té un problema de falta d’uniformitat. Les anteriors lluminàries no complien la normativa per qüestió de contaminació lumínica però sí que repartien molta llum: donaven llum a 360 graus i de vegades fins i tot paret cap amunt, la llum s’escampava molt. Els llums de LED no és que no compleixin els luxs que toquen donar sinó que de fanal a fanal sembla que hi ha una manca de llum entre fanal i fanal perquè la llum que fan és concentrada. En carrers nous per ventura no es nota tant però en certes zones la veritat és que deixa molt per desitjar.

Quants punts de llum hi ha al municipi?
En aquest moment comptam amb 6000 punts de llums aproximadament.

I la solució llavors seria posar-ne més?
Sí però abans de posar-ne més anem a cercar solucions al manteniment.

I no hi ha cap altre tipus de fanal que pugui funcionar millor a Manacor?
Això no t’ho puc dir, és una pregunta tècnica.

I com està la qüestió a s’Illot?
S’Illot té la mateixa problemàtica que tenim per tot… La zona costanera el que té és que requereix més manteniment perquè té més desgast.

I quin seria l’horari ideal?
Almanco falta una hora més al matí i una hora més al capvespre, tot i que aquest horari ve donat per llei.

I no es compleix?
Això és un dels punts que tracta aquest expedient d’interpretació que et comentava. Els serveis jurídics diran qui és que té raó.

Si aquest expedient us dóna la raó, quina seria la passa següent?
Entrar a la via judicial. Ja no és una tasca ni política ni tècnica.

Quants doblers pagam de corrent al poble?
Aproximadament uns 600 mil euros els edificis públics i uns 600 mil més pel que és enllumenat públic.

I quins són els edificis que més consumeixen?
No ho sé de memòria però et podria dir que l’Auditori és un dels grans consumidors així com també l’escorxador.

Quina creus que seria la solució a la qüestió de l’enllumenat?
Que arribéssim a un enteniment i que l’empresa complís amb el que se li demana.

Es contemplen altres opcions de contractació més curtes o la municipalització de la llum en un futur?
De moment no podem contemplar res d’això perquè mentre hi hagi aquest contracte això no es pot canviar. El dia que aquesta empresa acabi, de tot es pot parlar.

Back To Top
Search