skip to Main Content

Adéu AUMASA, hola normalitat

Durant més de mig segle, la gent de Manacor i la seva comarca hem hagut de patir el flagell d’un servei públic d’autocars que, massa sovint, ha estat un insult o una galtada amb la mà plana. AUMASA ha tengut temps d’acumular durant més de cinquanta anys un nombre ingent d’anècdotes que, vistes amb distància poden fer gràcia perquè no han suposat cap desgràcia personal important. Autocars incendiats en ple servei, passatgers que baixen del vehicle perquè pugui pujar una costa, retards infinits i reiterats… però també tallers il·legals dins el poble i cotxeres en sòl rústic… En un primer moment ens alleugerirem d’aquesta càrrega amb la tornada del tren, que va suposar una minva important d’usuaris d’autocar per anar a Palma.

Ara ens hem de felicitar de l’arribada de la normalitat amb una nova concessió, aquesta vegada només per deu anys, que significarà, sobretot, el control directe sobre el servei per part de la Direcció General de Transports i la garantia de comunicació de tots els nuclis de població, amb les freqüències necessàries. A més, Manacor actuarà com a nus de tota la comarca de Llevant i es revertirà un greuge històric com era la línia de comunicació amb Felanitx, que ara, pel brancal del migjorn arribarà també fins a Palma passant per Campos i Llucmajor.

La flota d’autocars serà totalment nova i la gran majoria funcionaran amb gas natural. La resta seran vehicles elèctrics i híbrids. Només els microbusos continuaran funcionant amb dièsel.

A la feina organitzativa i logística del Govern balear, feta amb criteri i voluntat de millora, s’hi ha d’afegir sobretot la importantíssima inversió de recursos econòmics. Passam d’un cost anual de 5 milions d’euros a un de 14, un fet que demostra que aquesta nova concessió no preten camuflar ni maquillar res, sinó fer canviar de verd en blau un servei que sempre havia estat un dels talons d’Aquil·les de les infraestructures i serveis a Mallorca.

Gaudim, doncs, d’aquest punt de partida i vetlem sempre per l’excel·lència del servei, pel compliment dels horaris, per les bones condicions dels vehicles, pel manteniment de línies i freqüències… Vetlem per la qualitat del transport públic, perquè és un símptoma més de la nostra evolució com a societat. Un transport públic eficient i econòmic és la primera i necessària passa per aconseguir reduir el parc mòbil de cotxes a l’illa, una iniciativa imprescindible per combatre, des del nostre racó de món, les emissions de CO2 i l’escalfament global.

Back To Top
Search