skip to Main Content

Alerta! Aquesta setmana no hi ha Cent per Cent de paper!

Amb la venguda del mes de juliol arriba l’estiu i arriba també la periodicitat quinzenal de Cent per Cent. La nostra publicació sortirà durant aquests dos mesos cada quinze dies. Així els nostres subscriptors i lectors tendran accés a la nostra edició de paper els dies 16 i 23 de juliol i 6 i 21 d’agost. Bon estiu a tothom!

Back To Top
Search