skip to Main Content

“Anam a un model de festes més reduïdes”

Jaume Monserrat (Felanitx, 1976) ha fet feina com a informàtic a IBAVI. Des de fa quatre anys i busques és regidor a l’Ajuntament de Felanitx pel PI. Ara comença aquest mandat com va acabar el passat, essent batle. Parlam amb ell de Felanitx i de les seves festes

Hi ha hagut un canvi de filosofia al vostre equip de govern ara que compartiu la batlia amb el PSOE en comptes de fer-ho amb el Bloc com va passar en el darrer mandat?
Partim del punt que som els mateixos partits polítics que conformen aquest pacte, però també entenem que hi ha canvis de persones i així i tot veim que tendrem una línia continuista respecte de la feina feta els darrers quatre anys.

Quins són els objectius d’aquests pròxims quatre anys?
Sobretot volem resoldre el tema de la recollida de fems. Tenim un contracte que acaba el 2021 i voldríem que es licitàs una nova concessió amb un model de gestió molt més efectiu que el que tenim ara.

Els felanitxers d’arrel han practicat un èxode innegable cap a Portocolom, cap a fora vila o cap a ciutat. El centre ha canviat de fesomia i de gent. Com ho afrontau?
Això és una realitat de poble. Ha estat així, però altres elements hi estan actuant. Ara per exemple, el mes de juliol o d’agost no hi veies gent i ara sí que n’hi ha, amb una certa presència turística. També hi ha gent que ha vist com una opció vàlida recuperar la casa dels padrins a Felanitx, que fins ara estava condemnada a estar tancada. Això per una banda, i per l’altra, donar sortida a la possibilitat de construir hotels d’interior, tot i que encara hi ha molta controvèrsia. Això augmenta la vida diària de l’activitat dels comerços. Tot i així ens sorprèn que la gent que fa lloguer vacacional ve a Felanitx, tot i no ser al centre, i que pensam que primer anirien a veure la mar, Sant Salvador o Palma, també volen conèixer el nostre poble.

Però quines accions fa l’Ajuntament per facilitar tot això?
Hem aprovat el pla especial del centre perquè sigui més àgil la tramitació urbanística de les obres que s’hi facin, i també hem reduït l’índex d’intensitat turística, que ara és de 60 metres quadrats per plaça.

Un altre dels temes calents a Felanitx és l’adquisició del Sindicat per part del Consell de Mallorca. Quin paper hi té l’Ajuntament?
El nostre paper ha de ser sobretot d’agilitar cap al Consell tot el que necessitin per poder avançar. Tenim clar que és un punt prioritari i demanarem formar part de l’equip que pugui deciidr i opinar què ha d’acabar sent el sindicat. Sabem que serà una instal·lació que no serà només dels felanitxers, però hi hem de poder dir la nostra.

Igualment parlam d’un espai dedicat a Miquel Barceló.
Sí, això parteix d’un projecte de Miquel Barceló, i aquesta és la línia de feina que segueix el Consell.

Parlem de Sant Agustí. Quina postura té l’Ajuntament respecte de la massificació de les festes?
Hem fet feina amb un parell de fronts. No autoritzam els concerts a la via pública. Anam a un model de festes més reduïdes, amb menys ocupació de la via pública per part de les terrasses, amb modificació de l’ordenança del botellot per no autoritzar-ho aquest dia. El nostre objectiu és que sigui una festa amb una capacitat assumible d’afluència amb un respecte pels veïnats. Aportarem el màxim de recursos per sancionar l’incivisme. La nostra feina serà actuar contra el botellot i contra els actes incívics i veure si aquest model amb menys capacitat de gent i amb menys crida s’implanta.

Quina ha de ser la relació i la reacció de l’Ajuntament amb la gent del Cosso?
El Cosso neix amb un caire reivindicatiu. Pensar que puguis tenir una festa del Cosso sense una reivindicació no té cap ni peus. No estic gens en contra que es reivindiqui, que a més s’ha convertit en part de les festes populars, sempre que respectem els marges que reivindicar no és insultar ni faltar al respecte, o pensar que jo tenc més raó que tu, encara que no es perdi el to humorístic.

Que destacaries d’aquestes festes d’enguany?
Com a batle he de dir que el conjunt global de les festes és de destacar, i començam amb un acte de caire molt plural com la nit de l’art, amb 160 participants, 48 espais oberts que participen. L’organització de les revetles cobrirà les expectatives de jovent, la pamboliada de la gent gran també té més participants cada any. I per al dia de Sant Agustí esperam una festa sana i guapa, però que sigui sostenible pel que fa a la seguretat i al respecte. No ho podem fer tots sols, i comptam amb la consciència dels qui hi estan implicats, i la paciència dels mateixos ciutadans que han de comprendre que és un dia especial.

Sempre hi ha hagut una rivalitat entre Manacor i Felanitx. Com la vius tu?
A nivell d’Ajuntament les col·laboracions que hem hagut de fer amb manacor han estat sempre positives. No sé si puc dir que hi hagi una rivalitat.

Back To Top
Search