Skip to content

Augment de treballadors, freqüències i zones en el nou contracte de jardins

El municipi de Manacor compta des del passat 1 d’octubre amb un nou contracte de jardineria, amb una durada de tres anys. El nou contracte, per valor de 917.000 euros anuals, incrementa el número de treballadors, les freqüències i les zones a mantenir. Els treballadors passen a ser 33, dels quals 18 estaran a jornada completa i 15 a mitja jornada.
El nou contracte divideix la feina per lots a diferents empreses, entre les quals hi ha: Melchor Mascaró, que s’encarregarà de tots els arbres i palmeres d’alineació del municipi; Acciona, que gestionarà les zones verdes i els jocs infantils; Aproscom, que s’encarregarà de les zones verdes de Son Macià, els jardins de la Torre dels Enagistes, les zones verdes de Cala Anguila i dels jaciments arqueològics; i, finalment, Estel de Llevant, que s’encarregarà dels jardins i zones verdes de les escoles de Manacor, de l’Escola Municipal de Mallorquí, del Parc Municipal, de l’Escorxador i del Molí d’en Polit.
Així, una de les principals novetats del nou contracte és el seu caire social, incloent i donant pes a dos centres d’especial ocupació i inserció social del municipi de Manacor: Aproscom i Estel de Llevant. Cal recordar que el contracte vigent fins el passat 1 d’octubre només incloïa l’empresa Melchor Mascaró i una petita part era gestionada per Aproscom. Ara el 15% del total del contracte s’ha adjudicat a aquestes dues entitats. El nou contracte de jardineria municipal suposa, també, una passa més cap a la sostenibilitat ambiental ja que inclou la introducció de mesures correctives per aconseguir l’estalvi d’aigua aplicant principis de xerojardineria, és a dir, la planificació i adaptació dels jardins al clima mediterrani i a un ús més racional de l’aigua.

Back To Top
Search