skip to Main Content

Baix del Cos amb sentit únic: un canvi més per consolidar la ZPR

De dissabte passat ençà, Manacor ha guanyat seixanta places d’aparcament. El canvi ha estat possible després de fer-se efectiu el sentit únic per a l’avinguda de Baix del Cos. Fins ara, en aquest vial, només s’hi podia aparcar en un dels dos costats. Ara només hi podran circular els cotxes que venguin de fora del nucli cap a l’interior i hi haurà vehicles aparcats a les dues bandes del carrer. De fet, ja en aquests primers dies, veïnats i comerciants s’han mostrat sorpresos per l’afluència de vehicles per aparcar en aquesta avinguda. “No sabem d’on surten tants de cotxes”, han dit alguns.

El cas, però, és que la mesura sembla prou efectiva per als visitants de Manacor que arribin de fora del nucli i que vulguin arribar al centre sense entrar a la ZPR. Ni els mateixos residents dins aquella zona, ni tampoc la resta de manacorins haurien de menester gaire aparcar en aquests nous seixanta aparcaments, atès que tota distància que hom vulgui recórrer dins el nucli manacorí no s’allarga gaire més de quinze minuts, si és per anar del punt més llunyà del nucli fins al centre de la ciutat.

La ZPR ha estat una mesura controvertida, atès que més d’un veïnat no l’ha entesa, o no l’ha volguda entendre, i que, també, una entitat ha fet una arreplegada de signatures que ha assolit un èxit notable. Però no ens podem enganar. Quina de les mesures preses fins ara per pacificar el centre i alliberar-lo de la presència dels cotxes tornaria arrere qualsevol comerciant o veïnat de la zona? Voldria hom que tornassin passar cotxes per sa Bassa? Voldríem que també en el Palau hi passassin cotxes i, a més, hi anassin a fer la volta els cucs d’Aumasa? I la plaça del Convent, la voldríem com fa devers dos anys? La pacificació no és reversible. I no ho és per altre motiu que per la satisfacció que hi troben els qui poden passejar per la zona sense haver d’estar pendents de la circulació de vehicles i amb la seguretat que ells són la prioritat dins el vial que sigui, sempre dins la zona acotada pels magentes de la ZPR.
Determinades mesures, encara que puguin ser impopulars en un primer moment, han de ser preses amb la mà forta, sobretot si, a més, suposen una aportació, la petita aportació del nosre municipi a l’alleugeriment de les emissions de CO2 a l’atmosfera en el duríssim combat contra l’escalfament global i el canvi climàtic. Així doncs, en la pacificació del centre, ni un pas enrere.

Back To Top
Search