skip to Main Content

Batle a la Colcada…

Batle a la Colcada Una mica més sobri, però amb la formalitat que reclama el moment, es va presentar a la Colcada el batle manacorí, amb el complement institucional de la vara de batlia. No hi podia faltar, Oliver, a l’acte que recorda l’origen de la catalanitat del nostre poble…

Back To Top
Search