skip to Main Content

Viure de fora vila, la possibilitat d’una illa

Un 0,9 per cent del producte interior brut de les Illes Balears. Això és el que suposa l’aportació a la nostra economia del sector primari, que inclou l’agricultura, la ramaderia, la pesca i l’explotació forestal. De fet, durant el 2018 va ser el sector que menys va créixer.

A Mallorca avui el que s’usa és viure a fora vila, però són molt pocs els qui en viuen, els qui en treuen el fruit, els qui saben sucar amb amor i feina la terra, els qui la cultiven i els qui s’hi sacrifiquen.

Aquesta setmana n’hem volgut parlar amb diferents actors, començant pel gerent de FOGAIBA, l’històric Mateu Morro, i amb diferents productors vinculats a la terra. Hortalissa, producció ecològica, formatge, cabres, oli, vinya… Alguns s’hi acosten des d’una nova perspectiva, d’altres simplement recullen l’herència rebuda i s’hi encimbellen per mantenir una forma de vida que beu de mil·lennis enrere.

Tanmateix, la modernització també ha arribat a fora vila i ara el debat es mou entre la unió d’aquesta mecanització i una producció que no sobreexploti els recursos ni hipotequi el futur productiu dels pocs metres cultivables que li queden a l’illa. La llepolia dels habitatges vacacionals, les piscines, els hotels rurals, els agroturismes i els camps de golf ha enlluernat molts de mallorquins, però encara hi ha gent que sap que no és aquesta la vera producció que ha de donar la terra i per això s’hi adrecen amb una altra mirada. Són, malauradament, una illa dins una illa.

No és senzill tampoc competir amb els productors intensius, ni amb els productes arribats de fora que, sorprenentment, surten massa sovint a més bon preu que els que s’han sembrat i recollit voltant el cantó.

El suport de les institucions al sector primari, el de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, hauria de ser logístic, amb assessoria continuada, però també econòmic quan fes falta. No debades, foravila hauria de ser el pulmó a partir del qual poguéssim respirar. La vinculació de la producció d’aquí amb la indústria turística seria també una bona fórmula, però vist com funcionen les coses fins ara, això semblaria més una ametla que s’adreçàs…

Back To Top
Search