Skip to content

Bilingüisme integrador a l’Hospital de Manaco? Mènxera!

“Bienvenido a la secretaria de anestesia y otorrino del Hospital de Manacor. El horario de atención telefónica es de ocho y media a tres, de lunes a viernes laborables. Gracias. Gracias por llamar al Hospital de Manacor”. Aquest és un dels missatges automàtics que poden sentir els pacients que telefonen a aquest servei. Com pot veure el nostre lector amable, el missatge combina perfectament les dues llengües fins al punt que es pot dir que es tracta d’un text bilingüe, però de l’estil d’aquests que s’usen ara. No hi ha dubte que el millor bilingüisme és el que fa servir la llengua que coneixen tots els parlants de la presumpta societat bilingüe. O no, senyors que governau?

Back To Top
Search