skip to Main Content

“Quan es lliura un dispositiu a un menor, és propietat i responsabilitat directa de la família”

Magdalena Girart és terapeuta i subdirectora del Centre de Tractament Integral de Projecte Home a Manacor. L’entrevistam perquè ens expliqui quins serveis tenen a l’abast els joves i les famílies afectades per l’addicció a les pantalles.

Teniu casos de joves que acudeixen a Projecte Home (PH) per conductes addictives relacionades amb les TIC?
Sí. Hi ha gent molt jove que està fent abús, tant de noves tecnologies, com de xarxes socials, com de videojocs i d’apostes en línia. I l’ús continuat d’aquestes eines provoca conseqüències en la vida d’aquestes persones.

Quines conseqüències són?
L’addicció afecta a totes les àrees de la vida. Per exemple, a l’àmbit de les responsabilitats domèstiques, a l’àmbit acadèmic, a l’àmbit laboral… Al final, aquella persona dedica molt de temps a les tecnologies digitals i descuida les altres àrees.

Quina tipologia de casos tractau?
Ens trobam amb persones que s’aïllen de la realitat i que, al final, tenen molts de problemes per relacionar-se. Hi ha una falta d’habilitats socials, la comunicació és sempre a través de la pantalla. N’hi ha que no saben expressar les emocions si no és amb els aparells.

Quines iniciatives ofereix PH a joves i famílies amb aquestes problemàtiques?
Nosaltres oferim el programa Ciber, que té dos itineraris: la prevenció indicada i el tractament. I atenem tant a les famílies com als joves amb la problemàtica. De fet, quan són menors de 15 anys només feim feina amb les famílies i hi treballam el tema dels límits i les normes d’ús, perquè el menor recuperi a poc a poc els hàbits saludables. I si són majors de 15 anys i fins a 24, treballam amb la família i amb el jove.

I en què consisteix el tractament?
Bàsicament, a reeducar la família perquè es passi d’abusar de les tecnologies a fer-ne ús. Si els joves o les famílies se’n volen informar, basta que telefonin al 971843033 i els atendrem.

Trobau que convé regular l’ús del mòbil en persones menors de 16 anys?
En el cas dels menors, hem de tenir present que els responsables directes són els familiars. Quan se lliura un telèfon al menor, és de propietat de la família, no de la criatura. Per tant, si se fa un bon ús, cap problema, però si se n’abusa, s’ha de retirar. I nosaltres podem ajudar a aquests joves a recuperar l’estructura de la seva vida. Evidentment, mòbil, n’hauran de tenir, però n’hauran de fer un bon ús.

I s’hauria de crear una normativa legal unitària, per exemple, als centres educatius?
Hi podria ajudar. Durant el temps d’oci, els joves han de fer el que trobin, però durant l’horari lectiu han de ser presents a l’escola o a l’institut, no aïllar-se. L’escola és un espai on crees el teu cercle d’iguals, on fomentes la comunicació assertiva, on desenvolupes les responsabilitats de cara als estudis, etc. I si estàs amb el mòbil, tot això perd qualitat.

Back To Top
Search