Skip to content

Carles Grimalt: “La meva carta dels Reis és poder tornar els doblers a tothom”

Conversam amb el delegat d’Activitats i Serveis Generals entorn de la polèmica pel pagament de l’ampliació de les terrasses per part de bars i restaurants, que igualment podran optar a una subvenció perquè els retornin l’import

Posa’ns en antecedents…
Quan comença la crisi de la Covid-19 vaig plantejar a batlia de quina manera podíem fer que no s’hagués de pagar la terrassa per part de barts i restaurants, o també de poder-los tornar els doblers si ja havien pagat. Vàrem veure que era possible derogar l’ordenança d’ocupació de via pública, fins i tot amb efecte retroactiu, la qual cosa també implicava tornar els doblers que ja s’haguessin pagat. Entre una cosa i l’altra la derogació va anar al ple del juny i s’aprovà definitivament el 4 d’agost.

Però després vengué l’ampliació de terrasses.
Sí. I tota la gent que ja estava d’alta l’hagué de pagar. Per això posàrem una segona línia de subvencions que diu que tornarem tots els doblers que s’hagin pagat enguany per l’ocupació de via pública. Jo mateix he fet una batuda i he telefonat a prop de 40 bars i restaurants per avisar-los que no cal demanar cita prèvia i que poden venir aquí a demanar la subvenció. Hi ha 80.000 euros que voldria que es gastassin tots i no quedassin per peresa de no venir de qualcú.

Precisament hi ha restauradors que es queixen que això s’ha de fer en horari de feina. Es pot fer telemàticament?
I tant. Si no poden venir presencialment també ho poden resoldre de forma telemàtica. I si qualcú no se’n surt, que em cerqui i em telefoni, i hi aniré personalment a fer-li els papers. No voldria que això quedàs sense fer per una telefonada.

No és absurd haver de pagar perquè d’aquí a no res ens tornin els doblers?
Sí. Però l’ampliació s’ha de pagar. M’he barallat amb els tècnics per això. Si tanmateix hem de tornar els doblers, perquè els els hem de fer pagar ara?

L’ampliació era necessària, després del confinament.
Totalment. Quan varen obrir els bars, no podien tenir clients a l’interior i una ocupació del cinquanta per cent a l’exterior. Per això oferírem tota l’Ajuda perquè poguessin ampliar i tenguessin el cent per cent del que tenien abans.

Hi ha propietaris que es queixen de no poder accedir a la subvenció perquè tenen multes pendents.
Això és inevitable. Si tens deutes amb hisenda no et podem autoritzar la subvenció. Nosaltres no ens ficam en els motius d’aquests deutes. El que demanam és que ens donin un certificat d’estar al corrent amb hisenda.

De cara al 2021, com plantejau l’ordenança per a l’ocupació de via pública?
No n’hem parlat amb l’equip de govern, encasra. Veurem què feim i què podem fer. No és la part més important del pressupost, però sí que n’és una part. L’únic que voldria és que el 2020 tots els que han pagat els tornem els doblers, però han de demanar la subvenció. El termini acaba dia 30 de setembre. Dins la línia 1 es poden cobrar fins a 1.000 euros. La meva carta dels Reis es poder tornar els doblers a tothom.

Back To Top
Search