skip to Main Content

Claustres d’arc carpanell o ansa-paner (I)

L’ús d’aquest arc no és ni molt manco exclusiu de Mallorca, sinó de tota l’arquitectura europea a partir del s XV (en el sí del tardogòtic), i el trobam en patis de cases senyorials, en arcs que separen aiguavessos, i sostenint els cors als peus de les esglésies: el que sí que és una peculiaritat mallorquina és el seu ús reiterat en claustres, mentre que als claustres de la resta d’Europa i Amèrica Colonial s’empra molt més habitualment el de mig punt.

Una característica comuna a tots els que he enumerat en la llista és que les seves galeries tant la inferior, com –en el cas que en tenguin- la superior estan sostinguts per embigat i no per volta de pedra, a excepció del claustre manacorí i el de la Seu.

Tot i que bells i agradables acusen una manca absoluta d’originalitat entre ells, amb uns patrons molt similars: domini d’arcs ansa-paner o carpanell (excepte el dels mínims de Muro que és d’arcs escarsers); columna en marès o pedra calcària; capitell clàssic amb volutes petites; normalment amb una sola galeria a la planta baixa. Aquest tipus de columna es dona àmpliament en l’arquitectura senyorial i a la resta d’arquitectura conventual de l’època, tant sia per patis, com columnes adossades sostenint arcs triomfals de interiors de casals.

Claustres en arcs ansa-paner

Gòtico-renaixentistes: segles XVI-XVII
La Concepció (Ciutat)
Santa Magdalena (Ciutat)
La Real (Ciutat), pis alt posterior (s. XVIII)

Barrocs: segles XVII-XVIII
Montision (Ciutat)
St Felip Neri, abans Stma Trinitat (Ciutat)
La Seu (Ciutat)
La Sapiència (Ciutat)
St Francesc, ara SS. Cors (Sóller)
La Soledat (Sta Maria del Camí)
Sant Domingo (Inca)
Lluc, procedent d’un altre lloc
El Roser (Pollensa)
St Francesc Paula (Sineu)
Dominics, ara parròquia (Llorito), mutilat
Sant Agustí (Felanitx), mutilat

Back To Top
Search