Skip to content

La Coordinadora d’Entitats reclama poder usar el pati de na Camel·la per a concerts

La reivindicació per part de la Coordinadora d’Entitats de poder fer ús del pati de l’antic institut de na Camel·la per fer-hi concerts ha topat amb la negativa del Centre d’Adults, i ha posat sobre la taula les dificultats per compaginar els diferents usos que té actualment l’edfici. Tanmateix, com a rerefons de l’assumpte hi ha la complexitat que suposa gestionar unes instal·lacions que són de propietat compartida entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Manacor i les dificultats per delimitar on comença i on acaba la propietat autonòmica i la municipal.

Des de fa dos anys la Coordinadora d’Entitats ocupa l’ala municipal de l’antic IES na Camel·la. Unes deu entitats s’hi instal·laren de forma permanent quan l’Ajuntament habilità els equipaments per acollir l’Espai na Camel·la en un intent de donar resposta a una reivindicació històrica del teixit associatiu del municipi, que des de feia anys demanava un casal on poder coordinar-se i desenvolupar milllor les seves activitats.
Però no totes les necessitats de les associacions quedaren satisfetes. La Coordinadora no ha pogut disposar encara d’un espai on poder fer concerts. És per això que reclama l’ús del pati de na Camel·la per a aquesta activitat, però el Consell Escolar del Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) Llevant s’hi oposa. El director del centre, Salvador Tàrraga, explica que “no és que jo no vulgui que s’hi facin concerts, és que la normativa vigent ho prohibeix”. I recorda a l’Ajuntament que el pati no és un espai municipal, sinó que depèn de la Conselleria d’Educació. “Jo com a director som el responsable de l’administració del centre. Si passàs qualque cosa, qui se’n faria càrrec?”, es pregunta.
Des de la direcció del centre han fet saber a les entitats que “la cessió del pati del Centre d’Adults per a qualsevol activitat queda supeditada a què aquesta tengui un caire educatiu i el vist i plau previ de la direcció del centre”. Però les entitats qüestionen que els concerts no siguin considerats activitats educatives. “Consideram que la música, així com qualsevol altre tipus d’art escènica o expressió artística o cultural, són activitats per si mateixes, educatives”, diuen. I afegeixen que “ja que es tracta d’un espai compartit entre el CEPA Llevant i les entitats de l’Espai Na Camel·la, pensam que el Consell Escolar hauria de facilitar l’ús d’aquest espai a qualsevol entitat i per a qualsevol acte que es trobi dins de la legalitat”.
La Coordinadora d’Entitats demana al Consell Escolar del CEPA Llevant que es “repensi” la seva decisió. Perquè consideren que “l’ús del pati del centre només pot servir per a donar vitalitat i bona fama a l’espai”. Les entitats de l’Espai na Camel·la aposten per “arribar a un acord amb totes parts involucrades”, però alhora adverteixen que no fan comptes quedar-se mans plegades i ja han anunciat que “per tal què la nostra veu sigui escoltada farem diversos actes en reivindicació de la música en directe, ens reunirem amb el Consell Escolar del CEPA Llevant, amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i també amb el Departament de Cultura de Manacor”.

La primera topada
El primer conflicte entre les dues parts per l’ús del pati va ser el passat mes de maig, quan el CEPA Llevant “va posar impediments per a la celebració del concert Manacor Jazz”, expliquen les entitats. En primera instància i davant la pressió de la Coordinadora, el director va cedir però més tard exigí que es respectàs la prohibició de fumar i beure begudes alcohòliques en un centre educatiu. Això suposà un obstacle important per a les entitats perquè “cal tenir en compte que el fet d’organitzar qualsevol activitat cultural suposa un esforç econòmic per a entitats sense ànim de lucre que només poden veure rescabalada la seva inversió a través de la venda de begudes, marxandatge o menjar durant els actes”.
La Coordinadora d’Entitats considera que legalment no es pot prohibir fumar i beure al pati de na Camel·la i ho argumenta emparant-se en l’article 7 de la Llei (42/2010) sobre mesures sanitàries enfront el tabaquisme, que diu que es prohibeix fumar a “centres docents i formatius, excepte en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants”. I pel que fa a les begudes alcohòliques, esgrimeixen l’ordenança municipal en relació al consum d’alcohol (BOIB núm.144 decret 552/2009) que exposa que està prohibit consumir begudes alcohòliques a la via pública o espais públics però continua dient que “la prohibició a la qual es refereixen aquests apartats anteriors restarà sense efecte en els supòsits que el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització municipal, com a les festes populars i patronals, concerts o altres esdeveniments similars amb autorització municipal”.
Així idò, les entitats consideren que “no és legal el fet de prohibir el consum de begudes alcohòliques o fumar al pati del centre, ja que no es basa en la normativa i només respon a la voluntat de perjudicar, en aquest cas, a la realització de concerts de música en directe”.

Back To Top
Search