skip to Main Content

El batle, entre els deu millors del món

No és a la revista Forbes, ni tan sols a la National Geographic. Es tracta del digital espanyol Els español, que recorda una fabulosa llista amb els deu millors haters del Nadalisme. Entre els personatges seleccionats dins aquesta tria hi ha el polític abertzale Joseba Permach; el televisiu Fran Cuesta; el dimissionari directiu del Barça Alfons Godall i, molta d’atenció, el batle de Manacor, Miquel Oliver, que hi deu ser, suposam per aquesta ànsia de fer pagar la contribució i la recollida de fems al centre de tecnificació esdevingut hotel els darrers anys. És un fet ben curiós que doni l’enhorabona a Nadal quan guanya, que li demani que pagui perquè li recullin el fems de davant ca seva, i que pagui la contribució com la resta de mortals, passi per antinadalista.

Back To Top
Search