skip to Main Content

El centre històric de Manacor

Sebastià Gaià

Era l’any 1997 quan s’estava executant una obra a l’edifici del carrer Olesa cantonada amb carrer Jaume Domenge. Desconec l’abast de la llicència, però el fet és que, just iniciades les obres i davant d’una denúncia, els picapedrers destruïren tots aquells elements arquitectònics que haguessin pogut tenir algun valor històric. Encara es pot veure que es destruïren cornises, l’arc de l’entrada i balcons. Això va fer que es paralitzassin les obres i, per poder tenir força a l’hora de no deixar destruir més patrimoni, es va decretar zona BIC – Bé d’Interès Cultural – tot el centre de Manacor. La zona BIC implicava unes restriccions encara vigents perquè en vint-i-quatre anys l’Ajuntament (i mira que ja n’han passat uns quants) no ha fet la seva feina d’ordenar allò que es pot i no es pot fer a cada edifici d’aquesta zona, cosa que implica que per obtenir una llicència d’obres no pots modificar els volums, has de contractar un arqueòleg i, a més, el Consell ho ha d’autoritzar. Vaja, no volies emperons per rehabilitar el centre? Idò com més, millor!
L’ajuntament actual, que va aprovar el PGOU redactat per l’anterior govern, tampoc no hi ha inclòs l’ordenació d’aquesta zona. Encara que el Consell li donà una bona repulsa, el mes de març l’Ajuntament va donar per resoltes les deficiències que el Consell li havia indicat, però dubt que això sigui així: tenc una casa catalogada i ningú no ha vingut a veure quins elements s’haurien de conservar, cosa que crec que deu ser la primera passa a fer per redactar aquest planejament del centre.
Tornant a la casa que va ocasionar la declaració de BIC, a l’hora de redactar aquest escrit ja fa tres setmanes que té el carrer ocupat per tanques que n’impedeixen el pas, tot i estar just davant d’una escola. Els bombers hi varen treballar tot un matí retirant elements que amenaçaven de caure. Què esperam, que hi hagi qualque desgràcia?
Fins quan hem de sofrir la mala gestió del responsable? Un responsable que va ser regidor una sèrie d’anys, i que per tant hauria de donar llum! Un responsable que és més per dins el departament d’urbanisme que no al seu despatx! Pagarà les despeses i perjudicis que està ocasionant? Bombers, ocupació de via pública, tall de trànsit… O tindrà cera del corpus? La llei diu que hauria de pagar, l’Ajuntament és responsable de fer complir les normes i les normes diuen que el propietari ha de mantenir la finca en bon estat i lliure de perills. Només fa vint-i-quatre anys que està així, aquesta casa! Vint-i-quatre! Ara veurem quants anys més hi estarà!
Vergonya, cavallers. Vergonya.

 

Back To Top
Search