skip to Main Content

“El comerç just tendrà impacte quan es pugui consumir al mateix país on es produeix”

Catalina Serra Martínez (Manacor, 1991) és graduada en economia i professora a l’IES Porto Cristo. Ara parla de la importància del comerç alternatiu.

Què és el comerç just?
Persegueix una sèrie d’objectius, com que hi hagi uns preus justs per poder pagar els treballadors. Vol canviar les relacions internacionals de mercat que vivim avui. Vol equilibrar el poder comercial d’uns països damunt els altres i té cura pel medi ambient.

Per què és important?
És necessari separar el que passa als països d’origen de què passa als països de destí. Als països d’origen és rellevant perquè les persones puguin treballar en millors condicions laborals, es garanteixi que no hagin estat explotats i que no hi hagi discriminació de gènere ni treball infantil. I als països occidentals és important perquè genera consciència.

Quin impacte mundial té?
Xerrant de beneficis econòmics o de mercat, no en té. Les xifres són minúscules: gairebé dos milions de persones fan feina a empreses relacionades amb associacions de comerç just repartides entre països d’Àfrica, el sud-est asiàtic i Sud-amèrica. El comerç internacional es caracteritza per ser de cada vegada més competitiu, així que abaixa preus i les coses són més barates. Això podria ser perquè de cada vegada són tecnològicament més eficients, però realment és perquè redueixen els costos laborals a països on la mà d’obra és barata i la legislació laboral és diferent. Si tenim en compte que el comerç just per definició no pot baixar costos laborals perquè un dels objectius és pagar un sou just i tenir cura del medi ambient, no poden ser competitius. Per tant, els seus preus són més elevats i en termes d’economia de mercat no poden competir contra les multinacionals que produeixen al sud-est asiàtic. Tenen una finalitat social i en aquest sentit tenen impacte. No crec que ningú es fiqui al comerç just per fer-se ric.

Parlam de drets laborals…
Però la idea és que tot això acabi dins l’economia tradicional capitalista que només cerca benefici econòmic, però hi ha alternatives que tenen en compte aquestes preocupacions socials i objectius mediambientals amb una teoria econòmica darrere.

Té cabuda dins un sistema capitalista i consumista com el nostre?
Sí, perquè vol canviar la nostra manera de funcionar. És a dir, el comerç just i el comerç alternatiu tenen un objectiu social i s’adapten a les lògiques de mercat a través del màrqueting. Els comerços com el just han trobat un públic més determinat, les persones amb unes ideologies concretes o un rendiment econòmic més alt.

Una acció des del nord pot ajudar a millorar la vida als països del sud? 
Jo crec que s’ha de tenir en compte. Hem de començar a prendre responsabilitats sobre el nostre consum i a ser conscients de quines coses consumim. Ara bé, crec que el comerç just tendrà un impacte quan es pugui consumir al mateix país on es produeix. Són països amb rendes molt baixes on la població que hi fa feina és molt desfavorida, no té doblers per comprar el que produeix i s’ha d’exportar molt als països occidentals. Vendria a ser que els països occidentals exploten els països pobres, però després hi ha una part dels països occidentals que compren productes de comerç just. És un doble impacte i el negatiu és més. Però l’economia és global i està totalment desequilibrada.

Back To Top
Search