skip to Main Content

El govern posa en marxa un pla d’ajudes per al lloguer fins a un màxim de 900 euros

Els ajuts es poden demanar per via telemàtica fins al 31 de juliol. A més, l’Ajuntament de Manacor ha habilitat un servei per donar suport en la tramitació d’aquests ajuts. Així mateix, també s’ha incorporat una persona de l’Institut Balear de l’Habitatge que farà atenció presencial cada quinze dies per informar sobre qualsevol altre tràmit relacionat amb l’IBAVI.

El govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) posa en marxa uns ajuts per al lloguer 2020 que es poden demanar des del 2 de juny i fins al 31 de juliol.
D’aquest ajut se’n poden beneficiar totes aquelles persones majors d’edat, residents a les Illes Balears que siguin titulars d’un contracte de lloguer a les Illes Balears, d’una durada mínima d’1 any. A més, la renda màxima mensual de l’habitatge llogat no ha de superar els 900 euros mensuals i totes les persones que resideixin de manera habitual a l’habitatge han de tenir la residència legal a l’Estat espanyol o tenir la nacionalitat. D’altra banda, les rendes del contracte han d’estar al corrent de pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
3. Que estiguin al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.
L’import màxim d’aquesta renda mensual varia segons el municipi, ja que es correspon al valor mitjà recollit en un estudi acreditatiu presentat per la Comunitat Autònoma i té un límit màxim, de 900 euros. En el cas de Manacor, aquest import màxim serà de 672 euros. A més, la quantia total de l’ajuda serà del 40% de la renda màxima mensual i totes les persones que resideixin de manera habitual en l’habitatge, siguin o no titulars del contracte de lloguer, han d’haver obtingut durant l’exercici fiscal 2019 uns ingressos màxims conjunts, no superiors als 22.558,77 euros, amb excepcions en el cas de les famílies nombroses o persones amb discapacitat. També s’estableixen diferències en joves menors de 35 anys o persones majors de 65.
La cita es pot demanar a través de l’enllaç https://citaajudeshabitatge20.fundaciobit.org o per telèfon al 900 780 000. Així mateix, excepcionalment i si s’acredita la impossibilitat de tramitar la gestió de manera telemàtica, també es podrà fer de manera presencial. A més, l’Ajuntament de Manacor, ha habilitat el telèfon 662349824 i el correu habitatge@manacor.org per resoldre qualsevol dubte en relació amb aquest ajut i donar suport per tramitar-lo.
Paral·lelament i donada l’absència d’una oficina d’atenció presencial de l’IBAVI a Manacor aquesta setmana s’ha anunciat la incorporació d’una persona que s’encarregarà de resoldre dubtes generals i ajudar la ciutadania amb qualsevol altre tràmit relacionat amb l’IBAVI. Aquesta persona farà atenció presencial de manera quinzenal a l’Espai d’Arts i Humanitats situat al número 22 del carrer Major i per accedir al servei s’haurà de demanar cita prèvia a través del telèfon 900 780 000 o a la pàgina web https://ibavi.fundaciobit.org/citaibavi.

Back To Top
Search