skip to Main Content

El “mallorquín” del registre civil

Si hom vol inscriure el nom d’un fill seu o d’una filla, pot triar l’idioma amb què ho vol fer al registre civil. Resulta curiós que l’administració espanyola prevegi l’opció del català, però també la del valencià (escrits tots dos en la nostra llengua), i fins i tot la del “mallorquín”, aquesta, però escrita en una llengua que no és el mallorquí. En qualsevol cas, als inventors d’aquesta moderníssima i avançada filologia de panfonteta, per ventura els convendria aplicar-se la medecina de la imatge amb que cloem avui aquesta secció. Llegiu aquí baix.

Back To Top
Search