Skip to content

El Pla de Fosses 2019-2020 preveu una actuació al cementiri de Son Coletes

El Pla de Fosses 2019-2020, que es va aprovar a finals de la passada legislatura, preveu obrir, entre d’altres, el cementiri de Son Coletes i inclourà una línia d’investigació antropològica per tal de facilitar la identificació de persones. En aquests moments, el Pla encara es troba en procés de licitació i segons informen des de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, el Pla d’Actuacions està previst que es tanqui cap a finals del mes de setembre. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicatària haurà de treballar de manera conjunta amb la Comissió de Fosses per planificar les 9 actuacions previstes a Manacor, Porreres, Sencelles, Eivissa, Bunyola, Artà, Valldemossa i Santa Maria. Aquest pla inclou també la realització d’un estudi històric sobre el cementeri Nou de Sant Francesc Xavier, a Formentera, per valorar la possibilitat de fer-hi una intervenció en el futur. Es preveu que les actuacions comencin a la tardor però encara no s’ha concretat l’ordre de les intervencions. “Son Coletes serà una de les actuacions importants dins del proper pla, ja que és una fossa de tamany considerable segons la informació que històricament s’ha recollit” afirma el Secretari Autonòmic de l’àrea, Jesús Jurado.
L’investigador Antoni Tugores explica que el nombre de persones que moriren a Manacor no està tancat: “Sabem amb una certa aproximació el nombre d’assassinats, entre manacorins, serverins, porrerencs, algaidins, llorencins i altres, però desconeixem quantes persones, preses de guerra, varen ser dutes per ser fusellades a un i altre cementiri de Manacor”. Així mateix, recorda que el falangista Francesc Darder, reconegué l’any 1988 que, a Manacor, les víctimes del bàndol republicà estaven entre set-centes i vuit-centes.
Quant a la tardança de les intervencions al cementiri de Son Coletes, Tugores explica que, segons ell, hi havia més certeses i dades fiables a altres indrets. Així i tot, recorda que a l’octubre de l’any passat, juntament amb Antoni Sureda, varen estudiar amb detenció la delimitació del que podia ser l’antic cementiri i, després de dues prospeccions al lloc que s’indicà, poden concloure que no s’equivocaren de lloc: “El nou pla, que parteix amb la seguretat que s’ha trobat el lloc exacte i té previst fer tres prospeccions més. Hi ha una certa esperança que es puguin trobar alguns cossos, però cal ser molt prudents” remarca l’investigador manacorí. D’altra banda, Tugores creu que aquesta intervenció i la possible troballa de cossos de persones represaliades durant la guerra civil esdevindria un bàlsam per als familiars: “Seria una passa definitiva que vendria a confirmar el que tots sabem: que Son Coletes fou un enorme escorxador humà i taparia la boca als que pretenen negar-ho tot”. A més, Tugores indica que, segons ell, encara queda pendent la senyalització dels llocs més importants de la guerra, tant a Manacor, com a Portocristo: “Al Parc, on juguen centenars d’infants, seria un lloc ideal per intentar fer memòria i pedagogia” indica l’historiador.

Back To Top
Search