Skip to content

El Pla General comença a prendre forma amb una nova ronda entre la plaça de Madrid i l’Hospital

Entre el carrer de la Verònica i el nou vial s’hi habilitaran 10.000 metres de sòl per a habitatge i també un solar per a la construcció d’una clínica privada. En executar-se la urbanització, l’Ajuntament disposaria de sòl per a zona escolar, aparcaments i una zona verda.
La notícia es va fer pública en el darrer ple ordinari. Un any després de renovar la batlia, Miquel Oliver i el seu equip de govern impulsen la primera gran actuació vinculada al Pla General aprovat durant l’anterior mandat.
El planejament preveu la construcció d’un nou vial que uniria la plaça de Madrid amb la rotonda de l’Hospital. Per a la construcció d’aquesta nova ronda, però, caldrà una expropiació, que afectarà quinze referències cadastrals., grafiades en el planejament com a vial, i és precisament aquesta  actuació la que va aprovar-se en el darrer ple. El nou vial s’ha d’executar en aquest primer quadrienni i és per això que l’equip de govern ja va per feina.
El nou vial serà de titularitat municipal i és per això que primer en cal l’expropiació dels terrenys per part de l’Ajuntament. També serà l’administració local la que haurà d’assumir el finançament de la nova obra, que, en paraules de Miquel Oliver, “és un carrer”, tot i que el batle no descarta que altres administracions “puguin entrar a participar en la construcció del nou vial”.
Segons Oliver, aquesta ronda pot suposar un baló d’oxigen per a la congestió viària que pateix Manacor: “És vital, i de fet aquesta és la principal funció de tot plegat. El passeig del Ferrocarril eliminaria tot el trànsit que va cap a l’Hospital i tot el trànsit que ve de Porto Cristo i va cap a Palma”.
La gaia de terreny que quedaria enclosa entre aquest nou vial i el carrer de la Verònica es veuria així preparada per a assumir el dibuix proposat pel Pla General, que inclouria d’una banda 10.000 metres per a sòl residencial i 18.000 per a la construcció d’una clínica privada molt a prop de l’Auditori.
A canvi, els promotors de la urbanització cedirien en compensació terrenys per a 99 places d’aparcament, 7.000 metres quadrats per a a l’ampliació de les instal·lacions escolars dels centres educatius del Molí d’en Xema i Son Boga i 21.000 metres quadrats  de zona verda. La construcció de la ronda, explica Miquel Oliver, “no està vinculada a l’execució d’aquests urbanitzables”, són projectes que van per separat. És per això també que la part compensatòria no aporta ni terrenys ni doblers per a la construcció de la ronda. De fet, la posada en marxa d’aquest segon urbanitzable està programada en el Pla General per al segon quadrienni, que en cap cas no començaria fins que l’Ajuntament no hagi fet els deures, que en aquest cas reclamen haver complit les restriccions de suficiència hídrica. De moment, el municipi ha pogut controlar les pèrdues de la xarxa d’aigua potable, que era la primera de les condicions. En canvi, la segona, que és l’ampliació de la depuradora de Manacor, encara no ha arribat. De fet, de moment només hi ha en marxa l’expedient d’expropiació dels terrenys.
3.000 metres quadrats més?
De fet, al darrer ple, Núria Hinojosa, líder socialista i antiga delegada d’Urbanisme va suggerir que s’aprofitàs l’inici de l’expedient d’expropiació, entorn d’uns 20.000 metres quadrats, per afegir-n’hi 3.000 més. La proposta de la portaveu socialista pretenia que aquests terrenys, que anirien des del passeig del Ferrocarril, davant l’Escola de Mallorquí, fins a la rotonda de davant l’Hipòdrom, i que servirien per eixamplar aquest vial que ara no deixa de ser un camí rural. Per Hinojosa, “és una llàstima no aprofitar l’avinentesa i la feina i ficar aquests altres tres mil metres”. Eixamplar aquest vial “milloraria la connectivitat amb l’hipòdrom i via Palma. A mi em va donar la impressió que ni s’havia cavil·lat. Si jo hagués estat la responsble ho hauria fet tot junt. Ara això quedarrà despenjat, i arribat el moment s’haurà de tornar a fer aquesta feina”.
Consum de territori?
Per Hinojosa, “és ver que ara és una peça urbanitzable i que l’estat actual és rural, però  a les normes subsidiàries la zona verda ja estava prevista”, diu la líder socialista, que recorrda que molt a prop d’allà ja hi havia la zona verda de l’Hort d’en Roig, que en el seu moment ja va suposar una despesa milionària per a l’Ajuntament. D’altra banda, Hinojosa recorda que “d’aquesta manera també podrem aprofitar per disposar d’uns terrenys públics que necessitam com l’aigua per beure, sobretot per la part educativa, però també amb una zona verda molt gran darrere l’Auditori, i una altra de més petita a la zona de davant la  Salle”.
La construcció de la ronda és, explica Hinojosa, “condició obligatòria per poder urbanitzar els terrenys”. De fet, recorda que “era complicat que els  propietaris dels terrenys es poguessin posar d’acord en la construcció de la ronda, perquè n’hi havia de grans i de petits i el batle haurà considerat que l’única manera de tirar-ho endavant era  iniciar l’expropiació”.
Una vegada que comenci la urbanització caldrà també passar-hi tots els serveis d’aigua neta, aigua bruta, enllumenat, voravies… i per tant l’obertura dels carrers, que, diu, “no serà gaire complicada, perquè no partim d’una zona blanca, sinó ja grafiada damunt el plànol”.
“Pot ser una solució per esponjar el trànsit de la zona”
Per part seva, Maria Antònia Sansó, cap de l’oposició, recorda que “aquesta proposta ja ve de temps enrere, del planejament” i considera que “és una possible solució per esponjar el trànsit a la zona, que sigui més fluïd però no deixa de ser una decisió de l’equip de govern”, i es per aquest motiu  que decidiren abstenir-se a la votació que iniciava l’expedient de les expropiacions: “creim que hi ha altres alternatives, i per això ens vam abstenir” , acaba dient la portaveu popular.
Back To Top
Search