skip to Main Content

El pla “Manacor, posa’t guapa” presenta noves bonificacions fiscals per reformar i rehabilitar edificis antics

La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, presenta aquest pla que consta de diferents eixos i que té per objectiu “apostar clarament per la reforma i la rehabilitació enfront de les noves construccions i el consum de territori i fomentar que la creació i l’ús d’habitatges de protecció oficial”.

“Manacor, posa’t guapa” és el nou pla del departament d’Urbanisme, que s’inspira en una campanya de protecció i millora del paisatge urbà empresa a Barcelona l’any 1985. La delegada de l’àrea, Núria Hinojosa explica que aquest pla té diferents objectius: “En primer lloc, volem fomentar la creació d’habitatge públic i poder posar al mercat un major nombre d’habitatges a un preu raonable” però també que “la rehabilitació i la reforma d’edificis s’entengui com una política pública i alhora serveixi per la millora del paisatge urbà” diu Hinojosa.
El primer eix d’aquest pla fa referència a la bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que, en edificis degradats amb una antiguitat major de trenta anys es passarà a bonificar del 75 al 95%, Aquesta bonificació també s’implementarà per actuacions en edificis que puguin suposar un perill per terceres persones o a la via pública. Així mateix, també s’introdueix el mateix percentatge de bonificació en el cas de bucs, sempre que les obres es facin en sòl urbà i amb ús residencial i que posteriorment es destinin a habitatges de protecció oficial.
L’ICIO també es bonificarà en un 95% quan les obres autoritzades siguin per rehabilitar edificis o per fer canvis d’ús que donin com a resultat habitatges, En aquest cas, l’edifici haurà d’estar en sòl urbà, tenir més de quaranta anys i el Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra no podrà superar els 105 mil euros o els 210 mil euros si dona com a resultat almanco dos habitatges i la superfície del solar es igual o superior a 300 metres. A més, el propietari ha de tenir una base liquidable d’IRPF inferior als 30.000 euros. A més, si les propietats pertanyen a diferents persones, es permetrà el prorrateig d’aquesta bonificació segons el percentatge que tengui cadascun.
Més enllà d’aquestes bonificacions, Hinojosa explica que l’Ajuntament s’ha presentat a la Convocatòria ARRU (Àrea de Renovació i Regeneració Urbanes). Aquesta convocatòria té una part de finançament públic, uns 90 mil euros que l’ens invertirà en la reforma de la plaça de l’Antigor i de carrer Gerrers que s’executarà enguany. Així mateix, la convocatòria té una part que es destinarà directament a la ciutadania amb la qual, qualsevol propietari d’un immoble del nucli antic de Manacor podrà demanar per cofinançar les reformes d’aquests habitatges per tal d’adequar- la seva conservació, l’eficiència energètica o l’accessibilitat. Aquesta convocatòria també es posarà en marxa enguany.
Finalment, la delegada d’Urbanisme explica que un altre eix important dins del “Manacor, posa’t guapa” és l’elaboració de plans especials pel nucli antic i la zona BIC de Manacor.

Back To Top
Search