Skip to content

El sistema de tractament terciari ja està en marxa a la depuradora de Manacor

El 15% de l’aigua es tractar amb ozó i l’Ajuntament la utilitzarà tant per fer la neteja viària com per regar

L’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de Manacor ha posat en marxa el sistema de tractament terciari, el qual permet que l’aigua que es retorna al medi ambient sigui de millor qualitat. La presidenta de la SAM, Cristina Capó, ha explicat que aquest nou dipòsit tracta l’aigua que prové del sector secundari i “lleva tota la matèria orgànica”. Ara bé, la sotmet a dos processos diferents. Un 85% de l’aigua és tractada amb un filtre de discs per filtrar les partícules en suspensió de matèria orgànica i el 15% restant passa per desinfecció d’ozó, procés amb el qual es lleven tots els bacteris, fongs i virus. Una línia que permetrà reutilitzar 20 m³/hora, el que més de 170.000 m³ al llarg de l’any.

Així mateix, Capó ha incidit en el fet que l’aigua tractada amb ozó serà reutilitzada per la mateixa administració pública perquè, ha dit, “no tendria sentit fer servir aigua potable per fer els carrers nets”. És per això, tal com ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, que aquesta “serà utilitzada per regar i fer la neteja viària”. També per a usos agrícoles com el reg, usos industrials o es destinarà a l’obra pública.

De fet, la mateixa depuradora ja tenen un adaptador perquè els camions que s’encarreguen de la neteja puguin anar a carregar els dipòsits allà.

Positiu pel medi ambient

Capó ha recordat que la llei no obliga a fer aquest tractament, ja que, tal com ha dit, al sector “primari es lleven els objectes grossos i al segon es fa un tractament biològic per llevar la sedimentació”. Ha afirmat que del segon tractament ja ”surt bé, però la volíem millorar un poc més i que ja surti del tot transparent”. I en aquesta mateixa línia s’ha pronunciat Oliver per assegurar que el tractament terciari té un impacte en “la millora de la qualitat de l’aigua que va al medi natural”.

El nou sistema s’ha posat en marxa aquest febrer, però les obres varen començar al setembre de l’any passat. En total, han suposat una inversió de 320.000 €.

Altres millores

Al seu torn, el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal, ha explicat que la posada en funcionament del sistema de tractament terciari arriba acompanyat d’altres millores. Aquestes, però, es veuran a curt – mitjà termini. Per una banda, ha destacat que el Pla General permet l’ampliació de l’EDAR fins a 15.000 m². I, per l’altra, que allà s’hi instal·larà un nou decantador centrífug i una bomba per a la impulsió de fangs deshidratats, que permetrà augmentar la capacitat de decantador centrífug de 6 m³/h a 15 m³/h.

Nadal ha assegurat que amb totes aquestes millores, “només faltaria un tanc de tempestes”. Amb tot, el vicepresident de la SAM, ha explicat que “està previst que aquest es pugui fer”.

Back To Top
Search