skip to Main Content

“El tracte discriminatori a l’Hipòdrom de Manacor no existeix, però sí que és un tracte diferent”

Lluís Socias (la Pobla, 1961) és el director de l’Institut de l’Esport Hípic

Hi ha la impressió que l’Hipòdrom de Manacor no rep el mateix tracte que el de Son Pardo. És així? Què us proposau per posar-hi remei?
El tracte discriminatori no existeix. Ara bé, és cert que hi ha un tracte diferent. En el cas de Son Pardo la titularitat és nostra. En canvi, pel que fa a l’Hipòdrom de Manacor l’Ajuntament ens ha d’acreditar que té més del 51 per cent de l’usdefruit perquè hi puguem actuar. L’Institut de l’Esport Hípic té un conveni signat amb l’Ajuntament però un dels accionistes ens va posar una queixa demanant amb quina qualitat l’Institut feia ús d’aquest hipòdrom. Així, idò, fins que l’Ajuntament no pugui acreditar que té aquest 51 per cent, les nostres inversions, per llei, són zero euros. Així i tot, ens en cuidam del manteniment i del personal. El dia que s’aclareixi això hi podrem actuar en condicions òptimes. També és ver que l’institut, tenint en compte les condicions que hi ha, hi fa meravelles. Un altre, hagués partit.

Igualment a Manacor hi ha gent cavallista queixosa.
Les coses funcionen quan tothom hi posa de la seva part. Hi ha un camió nou, hem posat arena nova a la pista, les quadres estan en condicions, pagam un veterinari, hi ha tres persones contractades tot l’any. Pagam corrent i aigua, però no podem treure a licitació el bar pels motius que us he explicat abans. Jo no sé si aquestes queixes són queixes de carrer o queixes formals. Les queixes, si es volen fer, s’han de fer així com toca, i així podem veure el que es pot millorar. L’afició per qualsevol esport neix i mor, segons l’activitat. A mi, de queixa formal de Manacor no me n’han feta cap. Si jo o el personal tenguéssim un document podríem actuar en conseqüència.

I legalment ara quina és la situació?
L’Ajuntament té fins a final d’any per demostrar que té més del 51 per cent de l’usdefruit de l’Hipòdrom. Si això es pogués demostrar, podríem fer la concessió del bar pel període que trobàssim oportú i també executar la millora de la climatització d’aquella sala espectacular d’allà dalt, perquè ho tenim pressupostat. A més podríem condicionar i adaptar el personal de l’Hipòdrom de Manacor a les nostres condicions i convenis, perquè tendríem un paraigua potent com és el Consell de Mallorca. En qualsevol cas, això ens obriria una via per poder dur a terme la nostra voluntat política que hi és, sempre que els serveis jurídics hi donassin el vistiplau.

Back To Top
Search