skip to Main Content

Els darrers seran els primers

Després de l’escàndol de l’any passat, enguany la junta de seguretat ja s’ha reunit i ha pres una decisió: els únics santantoniers que tendran preferència per entrar al cant de completes i goigs del dissabte de Sant Antoni seran els 300 que quedaren sense entrada VIP després de la sobreparticipació a l’assaig del cant litúrgic de les completes. Aquests 300 espartans, desgraciadíssimes i capritxoses víctimes que no obtingueren el pa esperat amb la suor del front propi, seran enguany els primers. Ja ho deia l’evangelista Mateu en els seus texts: “Els darrers seran els primers, i els primers seran els darrers”. Ha cridat l’atenció que Antoni Amorós hagi publicat un fragment del seu escrit en espanyol. Se n’ha excusat dient que ho havia aprofitat del text original de la junta de seguretat. Doble manca de normalització, idò: la de l’Església, que no té tres minuts per traduir el text policíac; i la de la policia i cossos de seguretat de l’Estat, que no tenen orgues d’escriure ni una lletra en una llengua que no sigui la imperial.

Back To Top
Search