skip to Main Content

Espíquers poc polits

La polidesa no és cap do. És un estat que es pot adquirir amb entrenament i dedicació. Enguany a la colcada dels Reis d’Orient s’hi posaren dos espíquers que miraren d’entretenir com pogueren el públic assistent durant la llarga espera de la comitiva reial. Més d’un assistent se sentí sorprès en veure que els presentadors barataven de llengua com qui barata de vestit davant els infants que no parlaven la llengua indígena. També convé, per a altres anys, saber que els Reis no són “es Reis”, perquè els Reis, com el Rei, i com el Papa, són persones d’elevada distinció, i per això els anomenam amb l’article literari, com els equips de futbol, com el cel, i com l’infern. I que els “cavais” haguessin estat “cavalls” per ventura ja seria filar massa prim… sobretot si venien tan carregats de “regalos”.

Back To Top
Search