skip to Main Content

Ferran Montero: “Molta de gent que donava suport a AIPC ja no hi confia”

[pullquote] Tres preguntes a dues persones (Ferran Montero i Pep Barrull) amb visió crítica de la gestió d’AIPC els darrers anys al capdavant de la delegació de Porto Cristo 1. Ha millorat l’atenció municipal envers Porto Cristo d’ença que existeix AIPC? 2. Quina valoració feis de l’existència de la Junta de Districte? Li cal aquest ens a Porto Cristo? O s’hauria de caminar cap a fites més altes d’autogovern? 3. Té AIPC contestació dins Porto Cristo? Hi ha grups de portenys organitzats que estiguin en disposició de fer-li ombra?
[/pullquote]

1. L’atenció municipal havia de millorar sí o sí amb el sorgiment d’AIPC perquè era el que demanava el poble. S’han intentat mantenir sempre que han pogut dins el govern municipal i ho han aconseguit. Ara bé, el fet d’aliar-se sempre amb els partits conservadors ha provocat que a Porto Cristo s’hagin fet obres de millora moltes vegades desproporcionades i han deixat de banda serveis que el poble necessita i no té.

2. La Junta de Districte és un ens totalment informatiu, únicament. No és el que demanava Porto Cristo fa 20 anys. Crec que en aquest sentit AIPC s’ha sentit molt còmode des que pot estar dins el Consistori i no ha estat massa per la feina de cercar que la Junta de Districte pugui controlar realment el moviment econòmic, social i cultural de Porto Cristo. Per ventura no els ha interessat. Per ara la Junta no serveix per pràcticament res.

3. AIPC ja fa alguns anys que agrupa i reuneix sempre la mateixa gent. Per desgràcia molta de la gent que donava suport a AIPC als seus inicis amb els anys ha perdut la confiança en ells. De cada vegada hi ha més portenys que creuen que el tradicionalisme d’AIPC ja està caduc, que cal una renovació amb el tipus de política al poble. No crec que sigui adient per a la modernització i l’avanç tenir a la mateixa persona, durant 12 anys, al capdavant. Hi ha gent que ja s’organitza, no per fer ombra a AIPC, sinó per aportar una nova visió al camí que hauria d’agafar el poble, camí que fa molts anys s’ha deixat de seguir.

Back To Top
Search