skip to Main Content

Formar part de la societat sense cap excepció

Estel de Llevant ajuda a la inserció laboral i social de persones amb un trastorn o discapacitat per salut mental per tal que puguin desenvolupar correctament el seu projecte de vida. En parlam amb el seu pedagog i coordinador tècnic, Tolo Rigo.

Rompre els estigmes vers la salut mental. Conèixer i comprendre que hi ha altres realitats. Fer allò que estigui al nostre abast perquè tothom gaudeixi de les possibilitats vitals existents. Aquest seria l’escenari perfecte per tal que totes les persones, independentment de si pateixen algun trastorn o no, se sentissin plenament integrades. Però queda molta feina per fer.

Com si no fos prou dur per a ells i elles patir ansietat, depressió, esquizofrènia, bipolaritat, un trastorn límit de la personalitat o, fins i tot, haver desenvolupat una discapacitat per salut mental, han de pal·liar amb conductes que no afavoreixen el seu benestar. Massa sovint s’han d’enfrontar a “la distància social i l’aïllament” i tenen la sensació “que no formen part de la societat”, segons explica el coordinador tècnic dels serveis d’Estel de Llevant i pedagog Tolo Rigo. I és per això que la inserció laboral i social és fonamental per al col·lectiu, un dels objectius principals de l’entitat.

Trastorns i discapacitats

El ventall d’afectacions, etiquetes i graus és molt ampli en el camp de la salut mental. Tolo Rigo diferencia, com haureu pogut notar a les línies anteriors, entre trastorns i discapacitats per salut mental. El trastorn és el diagnòstic, del qual gaudeixen tots els usuaris d’Estel. Ara bé, depenent del nivell de gravetat i de com ho viu cadascú, pot desembocar en una discapacitat. “No tothom que té una depressió, per exemple, té una discapacitat; igual que pots tenir una discapacitat física, pots tenir una discapacitat condicionada pel teu trastorn mental”, aclareix.

Això vol dir que manca alguna capacitat per desenvolupar una activitat. Aquest, com també indica Rigo, pot desaparèixer amb el temps “si he aconseguit formar-me i tenc l’actitud per modificar-ho”.

Obrir les portes del món

“La nostra missió és afavorir que les persones puguin tenir la millor vida possible adaptada al món actual”, reitera Rigo. I és per això que a Estel de Llevant tenen en marxa diferents projectes i serveis per obrir les portes del món laboral i social als seus usuaris Perquè, com bé recorda el pedagog, el sentit de la vida es troba “a mesura que es contribueix a la societat”.

Pel que fa a l’atenció laboral, tenen el Servei Ocupacional, amb el qual ajuden els usuaris a incorporar-se al món laboral a través d’empreses que anomenen ordinàries, que són les externes a ells. I en la mateixa línia, compten amb el Centre Especial d’Ocupació, que l’objectiu és el mateix, però els usuaris treballen al si de l’empresa social d’Estel de Llevant. També ofereixen Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia i un programa de formació dual obert a tots els joves des del 2020.
Pel que fa a l’autonomia, ajuden en l’habitatge de dues maneres diferents. Una és el suport a l’habitatge propi i, l’altre, l’habitatge supervisat.

Un servei privat

Rigo explica que ofereixen un servei social i no sanitari. Aquest segon és competència de les entitats públiques, com ara les Unitats de Salut Mental, els hospitals i les Unitats de Rehabilitació Comunitària. Serveis que es complementen i es necessiten. Així, recorda que actuen “en nom de l’administració en molts de casos”.

Però la seva tasca és fonamental i hi ha un buit en la sanitat pública. L’atenció a pacients que no necessiten ingrès hospitalari és necessària, especialment quan ajuden a reprendre els projectes de vida dels usuaris, qui es troben amb barreres. Rigo es pot permetre afirmar que “les nostres entitats existeixen perquè no és gens fàcil”.

Back To Top
Search