skip to Main Content

Gambo, un hospital gestionat per Llevant en Marxa

“Aquest hospital, fa molts d’anys era molt local, però això va anar canviant fins que Gambo va tenir un hospital comarcal. Des de fa un any Llevant en marxa en du la gestió. Es tracta d’un hospital que atén gairebé mig milió de persones”. Qui parla és el president de l’ONG Llevant en marxa, el doctor Antoni Mesquida.

L’hospital de Gambo, una regió etíop situada a quatre hores de camí de la capital Addis Abeba acull també una quantitat important de leprosos, “uns malalts maleïts que són rebutjats de forma automàtica pel seu entorn”. La lepra és una malaltia relativament fàcil de combatre si s’agafa amb temps i en estadis poc desenvolupats. Una malaltia, també, com tantes d’altres, d’aparició esporàdica a Europa i, en canvi, freqüent, ateses les condicions d’insalubritat que hi tenen, als països africans.

Mesquida explica que tenen una granja amb la qual poden abastir de menjar l’hospital, amb vaques, i també amb l’elaboració de 1.500 panets cada dia.

L’hospital de Gambo té 150 llits, un terç dels quals són de pediatria. Tanmateix, no fa gaire dies n’hi havia vuitanta d’ocupats per infants, amb problemes derivats de la desnutrició i infeccions com ara la tuberculosi, la gastroenteritis…

La gestió de Gambo implica que Llevant en marxa és qui decideix els professionals que fan feina a l’Hospital. “Tots etíops, començant pel gerent , tots els metges… aquesta és la primera condició que posam”, diu Mesquida, que fa molt d’èmfasi en el fet que els metges que hi puguin anar des d’aquí puguin dedicar els seus esforços a formació, alhora que aclareix que, “ells allà també aprenen molt de fer feina en condicions precàries, la formació és realment un intercanvi”, però remarca que “si els metges d’aquí van allà a fer feina i no transmeten coneixements no ens servirà per res la feina feta”.

Llevant en marxa ha invertit aquest darrer any a Gambo 300.000 euros
Nou mesos: 17 milions de birs. Aportació dels pacients. Tres milions dels pacients. 14 milions. Llevant en marxa: 7,5 . 300.000 euros, finançats gràcies a donacions importants, però també a les aportacions dels socis i de les institucions públiques d’aquí.

A banda dels projectes a Etiòpia, Llevant en marxa també fa feina al Perú i a Haití, en col·laboració amb instituts de secundària.

El 26 de desembre, la cursa solidària organitzada per la Rafa Nadal Academy destinarà la recaptació a Llevant en marxa.

Back To Top
Search