skip to Main Content

Primer Ple de Catalina Riera com a batlessa

Una sessió de tràmit i amb pocs punts a l’ordre del dia va permetre acabar a les onze de la nit després de molts de mesos d’arribar a mitjanit

El Ple ordinari de novembre, celebrat dilluns passat dia 13, va suposar el debut de Catalina Riera a la part central de la bancada de la vella sala d’actes de l’Ajuntament de Manacor. Fou una sessió de tràmit, amb poc material damunt la taula. Ni l’equip de govern hi va dur cap tema important ni l’oposició hi feu grans propostes o crítiques ferotges. Tot, a banda i banda, molt dins la línia dels primers cent dies de gràcia per Riera.

Declaració institucional
Fora de l’ordre del dia i hora de començar el Ple, la regidora Maria Bel Bauzà llegí una declaració institucional, com se sol fer cada mes de novembre a l’Ajuntament de Manacor, en motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere que es reivindica dia 25 de novembre.

Afers de tràmit
Es va aprovar el nomenament de Bel Febrer com a representant municipal dins el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. S’aprovaren un grapat de factures que per diverses circumstàncies havien de passar per Ple i finalment es va corregir un error material produït en una modificació de crèdit referent a l’escorxador. Tot això amb els 12 vots del govern i les 9 abstencions de l’oposició.

Impuls de les xarxes socials
Només una proposta d’acord per part de l’oposició va anar a l’ordre del dia. Es tractava d’una moció de Volem-Manacor en què Carles Grimalt demanava unes xarxes socials municipals que no només fossin per informar sinó també per interactuar amb els ciutadans. Curiosament, l’equip de govern hi va votar en contra tot i que no comprometia en excés ni imposava terminis. Amb els 12 no’s governamentals la proposta no va tirar endavant.

Riera treu els galons
Durant la discussió de la moció de Volem-Manacor, el regidor de MÉS-Esquerra, Sebastià Llodrà va intentar intervenir per respondre unes al·lusions de Carles Grimalt. La batlessa va treure els galons i, reglamentàriament, no el va deixar parlar fora de torn. El Ple feia estona que no veia un cop d’autoritat de la primera vara.

Grimalt i irregularitats a s’Illot
Inicià el torn de preguntes Carles Grimalt que volgué posar en evidència la delegada de Recursos Humans Maria Antònia Sansó fent referència a la il·legalitat manifesta que es dóna al poliesportiu de s’Illot quan un particular en du la gestió efectiva de manera completament irregular.

Subvenció perduda
Per part del Grup Socialista Núria Hinojosa criticà la delegada d’Urbanisme per haver deixat perdre una subvenció per a la Regeneració i Renovació Urbanes i li demanà el motiu. Febrer digué que el departament d’Urbanisme no podia fer-ho tot i insinuà que tan fàcil no devia ser quan només sis municipis de les Balears hi han pogut accedir.

Recollida d’orgànic
Per tancar el punt i el Ple MÉS-Esquerra va fer les tres preguntes de rigor a l’equip de govern. Miquel Oliver va arrebassar a l’exbatle Rosselló i ara delegat de Medi Ambient el compromís que dins el proper contracte de recollida de fems s’hi inclouria la fracció orgànica.

Fora del Ple i dins el torn del públic, el nostre col·lega Rafael Gabaldón demanà a la nova batlessa facilitats per poder accedir de forma pràctica a la informació municipal.

Back To Top
Search