skip to Main Content

“Hi ha un pòsit inconscient sobre la guerra civil i, sense voler, això sura”

Foto: Joana Artigues

Per què tornam sempre a la guerra civil? No ha passat res d’igual de rellevant, els darrers vuitanta anys?
Tots coneixem històries truculentes, tots en sabem capítols, anèctodetes que hem sentit. Hi ha un pòsit inconscient sobre la guerra civil, i sense voler, això sura.

Com t’hi has aproximat, tu?
Hi he volgut fer una aproximació diferent, que el llibre fos un exercici estilístic, a través de la forma i no fer una feina tant de documentació com es podria fer en un llibre que parla de la guerra civil. A mi m’ha interessat donar-li un caire més psicològic, perquè aquestes històries és com si les duguéssim a l’ADN, com si fossin una història latent, amagada. És el que ens importa més, perquè tots coneixem gent afectada per la guerra, encara que el temps hagi tapat aquells bàndols tan definits.

Hi ha una reivindicació de la cultura, tan pròpia del temps republicà…
Sí: la cultura, vengui d’on vengui sempre és una evolució positiva. El plaer per la lectura, per les històries, per descobrir… fa que enllacem la cultura amb el llenguatge i les paraules. Per això, per exemple, hi ha un moment que també parl de la recuperació dels noms dels arbres, dels ocells… perquè vivim un empobriment lèxic preocupant…
Et preocupa, l’estat de la cultura, del gust per llegir, avui?
Hi ha una influència poderosa de les noves tecnologies, i un gust per cercar les coses al mòbil, per accedir als videojocs, que va en deteriment de la lectura com l’enteníem fins ara.

Creus que així com contes el llibre, pot ser accessible des d’altres contrades?
Totalment. De fet, en cap moment es diu que parli de la guerra civil espanyola. Les històries es podrien situar als Balcans, o a la Unió Soviètica o a qualsevol banda del món, només baratant els topònims que hi surten.

Back To Top
Search