Skip to content

Joan Barceló Matas, adéu a un batle, a un regidor i a un director general de Política Lingüística

El passat 28 de gener a l’edat de 73 anys moria Joan Barceló Matas. Director del Col·legi de la Puresa en diferents etapes, Barceló va destacar també per la seva activitat política. Així, va ser el primer batle de Sant Joan després de la mort del dictador Francisco Franco, a les primeres eleccions democràtiques. Va ser també el primer director general de Política Lingüística al Govern de les Illes Balears, amb Bartomeu Rotger com a conseller de Cultura i Gabriel Cañellas com a president del Govern. Joan Barceló també va ser regidor de l’Ajuntament de Manacor, institució en la qual va exercir també com a delegat de Cultura.

Barceló va ser sempre un apassionat de les lletres catalanes i va estimar l’obra d’autors clàssics com ara Ramon Llull, Miquel Costa i Llobera i Antoni Maria Alcover. No debades va ser un dels qui de bon principi va estirar el carro perquè finalment pogués existir el que avui coneixem com a Institució Pública Antoni Maria Alcover. També vinculada amb l’insigne filòleg, hi ha la creació de l’Associació Cultural Es Canonge de Santa Cirga, de la qual va ser també un dels impulsors pioners i entusiastes. Joan Barceló va ser també el biògraf de Rafel Muntaner i Morey, el dinàmic polític manacorí que va ser batle a la darreria del franquisme i regidor en diverses ocasions ja dins els ajuntaments democràtics.

Back To Top
Search