Skip to content

La brigada compta amb una nova retroexcavadora que es farà servir en la millora dels carrers i dels camins públics

L’Ajuntament de Manacor ha adquirit nova maquinària que els operaris de la brigada municipal utilitzaran en les obres de manteniment i de millora de camins públics, places i carrers. “Fins ara aquesta maquinària s’havia de llogar, per exemple, per reposar la terra i la grava que les pluges desplacen als camins i camades d’ús públic i també per reparar clots i el ferm dels carrers”, en paraules del regidor de Serveis Generals, Joan Sagrera.
La nova màquina ha costat 89.540 euros i compta amb una pala que també té la funció de pinça i una retroexcavadora com a accessoris. Des de la delegació de Serveis Generals han recordat que a poc a poc aniran ampliant les funcions d’aquesta màquina amb nous complements que ampliaran les possibilitats de feina en noves tasques,

Noves prioritats
Des de la brigada es prioritza la millora i el manteniment dels espais urbans a qualsevol altra tasca com ara el muntatge i repartiment de material festiu fora de dates de festes o organitzades per l’Ajuntament.

Back To Top
Search