skip to Main Content

Aigua, de la municipalització a la potabilització

L’aigua de Manaor no és potable. L’excés de nitrats fa que aquest bé tan preuat, i imprescindible per a les nostres vides, i per a la vida en general, ens surti no apta per al consum humà a les aixetes.

Això ocorre anys després que l’Ajuntament aprovàs, de la mà de Bernat Amer, que la gestió de l’aigua fos municipal, i no a través d’una concessió a Aguas Manacor que, mai més ben dit, feia aigua de pertot. L’assumpció per part de la SAM d’aquesta gestió es va produir fa prop d’un lustre, però cinc anys després continua tenint la categoria de provisional. La gestió anterior d’Aguas Manacor havia estat tan nefasta que tots els grups convengueren que calia un canvi radical en el model de gestió.

L’arribada a la SAM del gerent Francesc Grimalt ha suposat la consolidació d’una línia de feina positiva. La SAM ha pogut destinar els beneficis obtinguts amb els cànons de l’aigua a millorar la xarxa, carrer a carrer i fer minvar les fugues que suposaven un llast gairebé insalvable fa alguns anys. Cal recordar que les pèrdues, en un determinat moment, vàren arribar a suposar un seixanta per cent del total de consum d’aigua que es feia a Manacor. De fet, aquest era un dels retrets que es podia fer a l’antiga empresa concessionària: la manca de gestió de les avaries a la xarxa. No deixa de ser un exemple la tasca meticulosa que fa l’empresa municipal per cercar ara les fuites. Molts d’altres serveis de manteniment haurien de prendre llum de na Pintora.

Manacor ara té un pla de gestió de l’aigua, elaborat amb sensatesa i sentit comú i que incideix en l’aprofitament dels recursos de què es disposa i en la necessitat de fer passes per poder tancar el cicle de l’aigua.

Ara, però, ve el gran cavall de batalla, la barrera que no ha pogut botar cap dels equips de govern que hi ha hagut a l’Ajuntament manacorí: la potabilització de l’aigua. Els nitrats continuen impossibilitant que els manacorins puguem beure aigua de l’aixeta sense posar en risc la nostra salut. Tant és així que l’aigua de Manacor presenta 125 mil·ligrams per litre de nitrats, més del doble dels 50 que recomana l’OMS i que també fixa com a límit per al consum humà la normativa estatal.

La idea que ara hi ha damunt la taula implica la instal·lació d’una desnitrificadora, però també mesclar aquesta aigua que surt dels pous manacorins amb l’aigua bona que teòricament ha de venir amb la canonada que estendrà el Govern balear per fer arribar aigua a Manacor des de l’Estremera i la Marineta.

Back To Top
Search