Skip to content

La concreció del desastre

No hi podia haver ningú, absolutament ningú, que pensàs que la construcció d’un segon centre de salut a Manacor no fos una necessitat peremptòria i ineludible per a qualsevol govern que hi hagués. De fet, abans de les eleccions ja es va presentar el projecte i, a més, es va determinar de forma clara quina en seria la ubicació. Ara hem sabut que allò que pareixia intocable ha deixat de ser al calendari de les prioritats del Govern que comanda la simpàtica campanera Margalida Prohens en companyia del no menys simpàtic Antoni Costa a la vicepresidència. Manacor, per tant, haurà d’esperar, com a mínim un anyet més, a veure encetades les obres de la nova infraestructura sanitària. Un desastre de dimensions majúscules. Volen una sanitat pública i de qualitat?

Back To Top
Search