skip to Main Content

L’Agència de Defensa del Territori esbuca una construcció il·legal a fora vila durant el 2022 i 14 des de l’any 2017

Durant el primer semestre de l’any 2022 l’Agència de Defensa del Territori ha esbucat només una construcció il·legal que s’aixecava en sòl rústic. Una xifra que indica una tendència a la baixa en les ordres de demolició d’obres irregulars a fora vila perquè durant l’any passat es varen ser 7 les ordres d’esbucament que es varen fer efectives en el sòl rústic del municipi de Manacor. Tot i això, “el ritme d’actuacions de l’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha continuat durant els primers sis mesos del 2022, en què s’han fet 51 demolicions a tota Mallorca”, informen fonts de l’ADT. “Són 592 demolicions les executades des del 2017”, afegeixen.
Si ens fixam en les dades per municipis, Algaida (83), Marratxí (54) i Felanitx (43) són els pobles on s’han esbucat més construccions il·legals a Mallorca. Per fer correctament la comparativa, però, “s’ha de tenir en compte des de quin any els ajuntaments han delegat les competències a l’Agència, l’extensió de sòl rústic en cada municipi i les denúncies de particulars o d’altres administracions que des de cada poble rep l’Agència de Defensa del Territori”, concreten. En aquest sentit, cal destacar que Algaida i Marratxí varen signar la seva integració a l’ADT l’any 2010, i Felanitx ho va fer l’any 2015.

A partir del 2017
Va ser l’any 2017 que l’Ajuntament de Manacor es va adherir a l’ADT. En aquell moment l’actual regidora d’El Pi, Isabel Febrer, era la màxima responsable del departament d’Urbanisme. Amb l’adhesió, a l’ADT, el consistori manacorí entregava a l’agència del Consell les competències en disciplina urbanística a fora vila i en els terrenys classificats com a sòl rústic i sòl protegit.
Des de llavors, el departament municipal d’Urbanisme s’ha centrat en les obres il·legals en terrenys urbans i l’Agència de Defensa del Territori ha actuat en les construccions irregulars en sòl rústic. Així durant els anys 2017 i 2018 a Manacor es varen esbucar tres d’aquestes construccions il·legals i il·legalitzables. L’any 2019 varen ser dues les construccions esbucades. L’any passat hi va haver un repunt i se’n varen esbucar set, una xifra que ha anat a la baixa durant els sis primers mesos d’enguany, en què només s’ha registrat una demolició.
Pel que fa al tipus d’il·legalitat, durant el 2021 les més nombroses foren les obres il·legals de construcció, reforma o ampliació, que l’any passat suposaren el 72,2 per cent de les il·legalitats que es demoliren. Les piscines i els tancaments de paret il·legals representaren el 8,11 per cent de les infraccions.

Assignatura pendent
A Manacor fins a l’any 2007 pràcticament no s’obrí cap expedient d’infracció urbanística. Va ser quan Bernat Amer (AIPC) es convertí en el regidor d’Urbanisme que es varen començar a perseguir les irregularitats urbanístiques a fora vila. Entre el 2007 i el 2008 es varen obrir 266 expedients d’infracció, la majoria dels quals per a construccions ubicades en sòl rústic. A més, es varen dictar almenys 14 ordres de demolició.

Back To Top
Search