Skip to content

L’Ajuntament impulsa la construcció d’un gran anell de distribució d’aigua per modernitzar tota la xarxa

L’Ajuntament de Manacor projecta una gran obra que faci possible modernitzar la xarxa d’aigua, acabar amb les fuites, millorar el servei i la pressió. Segons explica l’enginyer i gerent de la SAM, Francesc Grimalt, “la xarxa de distribució d’aigua presenta una notable deficiència, la de no preveure artèries separades de l’estructura laberíntica de canonades que fan arribar aigua a les llars de Manacor”. Tot això “provoca problemes de pressió, de fuites i de manteniment”, afegeix Grimalt. Per acabar amb aquests problemes l’Ajuntament de Manacor aposta per construir una trama d’artèries que alimenti la xarxa dels diferents barris de Manacor de manera òptima. Aquestes artèries, o conduccions principals de la xarxa, han de servir per proveir el nucli urbà de Manacor d’un anell de conduccions, que resseguiran el perímetre de la ciutat. A més, els projectes també preveuen la millora íntegra dels carrers afectats pel pas de les artèries.

Grans artèries
Actualment ja existeixen dues artèries de nova construcció, la que recorre la ronda del Port i la que segueix el recorregut de la ronda de Felanitx fins al polígon industrial. L’objectiu ara serà construir tres noves artèries, a l’est, l’oest i el nord de la ciutat. L’artèria nord recorrerà la Via de Palma fins al carrer de Tarragona i connectarà amb el pou de sa Moladora. L’artèria oest sortirà del pou de sa Moladora i seguirà el traçat del passeig del Ferrocarril fins a l’avinguda del Tren, passarà per davant l’estació per arribar al carrer de Sant Rafel i des d’allà fins als depòsits municipals. L’artèria est seguirà l’eix format pels carrers des Canyar, Trafalgar, Miquel Servet, Pla i Joan d’Àustria.

El pressupost total per als projectes de les tres noves artèries de distribució d’aigua és de 5.104.631 euros. Tots ells s’han presentat al Pla Anual 2016 d’Impuls del Turisme Sostenible que el Govern de les Illes Balears ofereix als Ajuntaments per a poder finançar prioritàriament grans obres hidràuliques.

Aquesta actuació permetrà, a més, pavimentar i millorar els carrers per on passarà aquesta nova infraestructura. Des de l’Ajuntament recalquen que els tres projectes enllacen directament amb artèries ja existents o amb els depòsits i per això la seva construcció és viable per separat. Així, a part de l’objectiu principal de crear un anell de grans canonades de distribució per a l’abastament d’aigua, el projecte també preveu la renovació del viari afectat pel pas de les artèries. En aquest sentit “s’ha defugit de les avingudes principals per seleccionar carrers secundaris en mal estat; a més de col·locar-s’hi les noves grans canonades es renovarà la xarxa d’aigua potable i el clavegueram”, ha explicat el batle de Manacor i regidor de Medi Ambient, Pedro Rosselló.

El 2013 l’Ajuntament de Manacor va recuperar la gestió de la xarxa d’abastament, i des de llavors s’han fet múltiples inversions de millora amb els objectius principals de reduir les fuites d’aigua i de millorar el servei. I és que s’han arribat a registrar fuites de fins el 55% del cabdal que s’abocava a la xarxa.

Durant el 2016 s’ha posat en marxa un pla de detecció i eliminació de fuites que ha reduït dràsticament les pèrdues de la xarxa. Però aquest pla s’ha hagut de dur a terme d’una forma costosa a causa de la falta d’un sistema convencional d’artèries i sectors que regeixi la xarxa. Aquesta és precisament l’aposta de futur de l’Ajuntament de Manacor pel que fa a la xarxa d’abastament d’aigua.

Back To Top
Search