Skip to content

L’associació Innova Talaiot presenta un cicle de conferències sobre els nous reptes de l’educació

El Talaiot és un centre d’educació infantil i primària ubicat a s’Illot, al municipi de Manacor. L’escola dóna servei a uns 190 alumnes i “a partir del curs passat el projecte educatiu del centre s’ha anat transformant cap a un projecte d’escola activa i autodidacta”, explica la secretària del centre, Marga Gomila. De fet, aquest curs escolar s’ha introduït el nou mètode als tres primers cursos de primària i d’aquesta manera “posam l’èmfasi, la passió i la confiança en les ganes d’aprendre que tenen tots els nins i les nines i en les seves necessitats internes”, afegeix Gomila.

Precisament per això i amb l’objectiu de reflexionar sobre els reptes que planteja l’educació dels fills avui dia, l’associació Innova Talaiot, que formen pares, mares i mestres de l’escola Talaiot, ha programat un cicle de cinc conferències. “Amb l’experiència de diferents especialistes volem donar la possibilitat a les famílies, els mestres i les persones properes als infants de trobar-nos per construir una nova mirada de respecte cap a la infantesa”, explica la presidenta d’Innova Talaiot, Maria Bel del Toro.
“Des de l’Ajuntament no podem fer altra cosa que felicitar els alumnes, els pares i els mestres perquè si volem canviar l’enfocament sobre determinades coses com l’educació necessitam eines i aquest cicle de conferències serà capaç d’obrir noves perspectives a la ciutadania, per això vos reiter que l’Ajuntament seguirà al vostre costat en tot aquest procés de canvi”, manifestà la regidora d’Educació, Catalina Riera, durant l’acte de presentació del cicle.
Les conferències sobre temes educatius començaran el proper dia 10 de febrer i es duran a terme cada dos dimarts a les 19 h al Teatre de Manacor. “L’objectiu principal d’aquest cicle és implicar tota la comunitat de l’escola Talaiot de s’Illot en el canvi que feim a l’escola i a més de mostrar aquesta transformació a altres professionals també pretenem finançar el projecte de transformació de les aules”, explica Marga Gomila.
El primer conferenciant serà Isra García, un dels professionals més destacats a Europa i Llatinoamèrica en l’àmbit del màrqueting, la transformació de negocis o la innovació disruptiva, que és la que implica un trencament amb tot allò anterior. Precisament el títol de la seva conferència serà “Educació disruptiva”. Dia 24 de gener serà la psicòloga, consultora i coordinadora de campanyes internacionals per a la prevenció de la violència contra els infants Pepa Horno la professional que oferirà la conferència “Educar en l’alegria”. El 7 de febrer serà la professora de pedagogia de la Universitat de Barcelona, Anna Fores, l’encarregada de parlar de neurodidàctica i de com la ciència pot ajudar a millorar els processos d’aprenentatge. Dia 21 de febrer André Stern parlarà de “L’entusiasme com a motor de l’aprenentatge”, i ho farà des de l’experiència perquè ell mai no ha anat a l’escola i ha crescut ocupant les seves hores amb allò que més li interessava. Així ha arribat a ser músic, compositor, lutier, periodista i escriptor. I la darrera conferència parlarà sobre “Emprenedoria en l’educació” i la pronunciarà l’experta en noves didàctiques educatives Olga Arnedo.
Cal destacar que el cicle de conferències que es va organitzar l’any passat va atreure prop de 2.000 assistents i enguany volem convidar tothom perquè a més de ser molt interessants després s’obre un col·loqui on tothom pot demanar dubtes als experts”, explica la presidenta d’Innova Talaiot, Maria Bel del Toro.

Back To Top
Search