skip to Main Content

L’estil helicoïdal o de “columnes torxes”, orígens gòtics i difusió

El fet d’entorxar (disposició helicoïdal) columnes o nervis és un motiu molt antic, que de fet trobam molt puntualment dins el romànic: no obstant això, l’aplicació d’unes acanaladures helicoïdals a grans columnes que sostenen voltes la trobam, suposadament, per primer cop en un edifici mallorquí, la Llonja de Ciutat, de Guillem Sagrera (1426-46) (foto 01). Inicialment la seva influència fou més cosmopolita que local atès que no es tornarà a trobar a Mallorca fins al segle XVII. El fet de trobar una solució quasi idèntica i de forma coetània (1433) a l’única columna central de la llibreria de la catedral de València realitzada per Martí Llobet ens qüestiona sobre si aquesta fou una invenció de l’arquitecte felanitxer.

Tant si és d’un com de l’altra, dècades més tard, Pere Compte (Llonja de València1482-97) l’aplicarà amb subtils diferències a un espai que igualment pren per model la llonja mallorquina; bellíssim i manco conegut és l’exemple valencià de la parroquial de Sant Jaume de Villena (iniciada el 1490) (foto 02); les columnes del pati del col·legi dominic de San Gregorio de Valladolid (1488-92) suposen un exemplar sorprenentment similar al mallorquí (foto 03). El que personalment crec és que, aquests darrers casos, no es donaren per influència directa de l’exemple mallorquí, sinó indirectament a través de la llonja valenciana, més connectada a l’art peninsular en una època de decadència mallorquina.

Altres maneres d’entorcillar
Altres maneres diferents entorcillar (o d’entorxar) columnes el trobam en el darrer gòtic europeu, tanmateix posteriors a la Llotja: a la colegiata de Braunschweig (foto 04)(1469-74) on quatre cordons entorxen un nucli central cilíndric; pertanyent al darrer gòtic portuguès (sovint anomenat “manuelí”), especialment afortunat és l’església de la Magdalena de Olivença (principis s XVI), actualment en l’Extremadura espanyola (foto 05)

Foto 1: Llonja de Palma

Foto 2:  Sant Jaume de Villena

Foto 3: San Gregorio de Valladolid

Foto 4: Col·legiata de Braunschweig.

Foto 5: Magdalena de Olivença

 

Back To Top
Search