skip to Main Content

Megafonia anti-Covid

Ha cridat l’atenció aquests dies la instal·lació d’un altaveu ben davant el portal de l’Ajuntament avisant els ciutadans que no convé que quedin davant la porta de la Sala. Ja és conegut el zel que té el personal de l’Ajuntament que s’encarrega de gestionar l’entrada a la casa del poble durant aquests dies de pandèmia. La regulació és tal que ara fins i tot hi ha un número com el de les carnisseries… En qualsevol cas, tota prevenció és bona i estam segurs que totes les persones que acudeixin a l’Ajuntament sabran actuar amb la responsabilitat que demanen aquests dies de tanta confusió. Si a això hi podem sumar qualque dia l’arribada massiva dels vaccins que no arriben ni són massius, per ventura podrem arribar a compondre qualque cosa en un futur.

Back To Top
Search