Skip to content

Un mes i mig per entregar 1.400 informes d’avaluació d’edificis

L’informe d’avaluació d’edificis (IAE) consisteix en una inspecció visual dels habitatges que ha de realitzar un tècnic qualificat. La inspecció és obligatòria per als propietaris d’immobles de més de cinquanta anys. A tot el municipi de Manacor, s’hi compten 9.711 edificis amb més de mig segle de vida, segons dades del cadastre. Tots els propietaris d’aquestes construccions hauran de comprovar que el seus habitatges compleixen amb les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles. A més hauran de determinar el nivell d’eficiència energètica de cada habitatge o edifici.

L’Ajuntament de Manacor recorda per carta l’obligatorietat de passar l’informe d’avaluació d’edificis als propietaris d’habitatges de més de cinquanta anys. Aquests avisos per carta des de l’Ajuntament es fan de forma progressiva, sense perjudici del que preveu la nova ordenança. I és que les inspeccions són obligatòries per a tots els edificis que tenen una antiguitat superior als 50 anys. Enguany hauran estat avisats un total de 1.539 edificis que es construïren abans de l’any 1900. Segons recorda la delegada d’Urbanisme Bel Febrer, “l’Ajuntament informa i ho fa a un ritme de 150 cartes cada quinze dies”. Actualment han entregat l’informe d’avaluació d’edificis a l’Ajuntament els propietaris de 105 habitatges. “És una xifra modesta però crec que hem de ser positius; de cara a finals d’any, en acostar-se el termini màxim d’entrega solen multiplicar-se les entrades de documents, tal i com ja ha passat amb les al·legacions al Pla general o en tants altres tràmits municipals”, opinà la regidora d’Urbanisme.

p1250419-679x453

Per ara hi ha avisats els propietaris de 1.040 edificis que han de passar l’IAE. Tanmateix el fet de rebre o no rebre aquesta carta no eximeix de l’obligació de lliurar l’informe a l’Ajuntament, si l’edifici té més de 50 anys.

Mitjançant una disposició transitòria de l’ordenança l’Ajuntament ha establert que temporització de lliurament d’aquest informe. Així, Durant el 2016 l’han d’entregar els edificis de construcció anterior a l’any 1900. El 2017 ho hauran de fer els que foren construïts entre el 1901 i el 1935. Durant el 2018, la franja es mou entre el 1936 i el 1955. Per al 2019 està previst que ho facin les finques contruïdes entre el 1956 i el 1965. I finalment per al 2020, les edificades entre el 1966 i el 1970. A partir d’aquest moment els edificis que vagin complint 50 anys durant l’any en curs hauran d’anar presentant l’informe.

Cal recordar que l’element que està subjecte a inspecció no és l’habitatge, sinó l’edifici complet. Així, en el cas dels edificis amb més d’un habitatge, l’informe és responsabilitat de la comunitat de propietaris. Els edificis que han de passar la revisió són els que fa més de cinquanta anys que varen esser construïts dins tot el terme municipal de Manacor, en els seus diferents nuclis urbans i també en sòl rústic.

L’informe d’avaluació d’edificis el pot fer i signar qualsevol professional competent, que haurà de comprovar l’estabilitat de l’edifici i n’inspeccionarà els fonaments, l’estructura, les cobertes i les instal·lacions, i ha de registrar l’informe de cada immoble al departament d’Urbanisme. L’Ordenança municipal qualifica com a infracció greu el fet que no es vulgui presentar l’informe d’avaluació d’edificis i es preveuen multes per als propietaris que arriben als 1.500 euros en el cas d’edificis no protegits i als 2.999 € en el cas d’edificis protegits. Amb tot, aquestes infraccions passen a ser lleus si el propietari accepta presentar l’informe, i les multes es poden rebaixar fins als 150 euros.

Intrusisme?
L’Ajuntament ha tengut notícia de l’activitat d’alguna empresa que, fins i tot abans de ser publicada l’ordenança, ja feia visites per les cases recordant als propietaris la necessitat de presentar aquest informe a l’Ajuntament. S’ha arribat a dir que aquesta empresa es presentava en nom de l’Ajuntament. La delegada Bel Febrer recorda que “quan encara només s’havia fet l’aprovació inicial de l’ordenança ja vàrem començar a rebre telefonades de ciutadans que afirmaven haver rebut la carta de l’Ajuntament, i això era impossible perquè la carta en cara no s’havia enviat. Es tractava de propaganda d’una empresa. L’Ajuntament els va citar i va comprovar que efectivament es tractava de professionals qualificats, però que potser sí que s’havien excedit en la propaganda. Ells mateixos ens demanaren disculpes i sembla que aquesta rumorologia ara s’ha returat una mica.

Respecte de les possibles picaresques que hi pugui haver entorn de l’emissió de l’informe, la delegada explica que “tot i que en totes les professions hi ha alguna excepció, no crec que els professionals s’hi vulguin jugar el seu prestigi i la seva reputació, són qüestions, a més, molt delicades”.

nuria-hinojosa

Hinojosa: “Si no la volen fer complir, que la retirin”
La regidora socialista, i antiga delegada d’Obres amb l’anterior equip de govern ja va demanar en el darrer ple pel ritme de lliurament dels informes, perquè “es tracta de fer un seguiment d’una ordenança. Hi ha un problema molt gros per part de l’actual equip de govern: no agrada fer complir les ordenances, no posen les eines necessàries, són lleis, agradi més o més poc. I això mateix ja passa també amb les ordenances de publicitat estàtica i dinàmica, recollida de residus… no es fa absolutament res”. Hinojosa alerta que “els resultats són molt pobres. Com ho presentarà la gent si saben que l’Ajuntament no fa res. Aquest tema ja neix mort. Si no volen fer complir les ordenances, que les retirin.”

Back To Top
Search