skip to Main Content

“El moment de la mort és únic i intransferible”

A través de la professora Bàrbara Riera entram en contacte amb el departament de Filosofia de l’IES Mossèn Alcover, que ens explica com es veu la mort des del punt de vista filosòfic.
Com afronta la nostra cultura el sentit de la mort?
Avui en dia vivim immersos en els valors immediats i canviants propis de la societat consumista. Els avanços científics ens han menat cap a una prolongació de la vida i de la joventut, i la influència de la religió o l’espiritualitat és, més bé, escassa. La preocupació se centra, sobretot, en viure una vida de qualitat, més que no pas pensar en la mort. Si ho comparam amb la cultura clàssica, veurem que aquesta sí que es preocupa per la fugacitat i la caducitat de la vida. De qualque manera comprenem que demanar-nos coses sobre el sentit de la mort ens du directament a la pregunta sobre el sentit de la vida.

Amb el canvi de la societat hi ha un canvi també en la vivència de la mort?
Per una banda, en el nostre dia a dia hi ha la sensació que la mort és un tema que s’amaga de les converses. No se’n parla gaire, fins i tot entre els joves pareix que hi ha rebuig a parlar-ne. Això també es pot veure en la desaparició dels rituals que se celebren entorn de la mort. A vegades es parla d’una mort asèptica, freda, fora de casa.
Per altra banda, cal tenir en compte els esforços que una part de la medicina i de la psicologia fan per donar dignitat al pacient terminal, al tractament de l’ansietat de la mort i a l’aflicció del dolor. Un bon exemple d’això el tendríem en les cures paliatives.

Quan ens aproximam a la mort es desperten sentiments que no havíem experimentat abans?
La consciència de la mort forma part de l’essència humana, però el menysteniment i l’oblit d’això fa que deleguem les nostres responsabilitats als especialistes, com els metges, els psicòlegs, els serveis funeraris… Tanmateix el moment de la mort és únic i intransferible, per tant ens pertoca encarar-nos a ella i responsabilitzar-nos de la nostra mort, sinó també de la nostra vida.

Back To Top
Search