skip to Main Content

Ortografia torrencial

El Partit Popular va entrar la clàssica pregunta del setembre sobre l’estat dels torrents. L’encarregat de respondre fou Sebastià Llodrà, delegat de Medi Ambient, que abans d’entrar en matèria, retragué a Maria Antònia Sansó la falta de correcció de l’escrit presentat: “Em s’hauria d’escriure amb h si és un verb, i convé sempre servar la concordança subjecte-predicat en els nostres escrits”, digué Llodrà. El sarcasme del 2n tinent de batle provocà la ira de la portaveu popular, que replicà que “quan fa un any de la tragèdia de Sant Llorenç no és adequat fer broma sobre tot això”.

Back To Top
Search