Skip to content

“Pretenem facilitar l’accés a l’habitatge de les persones amb diversitat”

Aproscom treballa en la construcció d’habitatges individuals de lloguer social pensats pels seus usuaris. Aquests pisos comptaran amb l’ajuda d’un educador social a moment puntuals, però seran completament autònoms. El gerent de la fundació, Antoni Gayà, creu que estaran a punt per entrar-hi a viure a partir de l’any 2025

Des d’Aproscom heu posat en marxa un servei d’atenció a víctimes amb discapacitat intel·lectual…
Ho vàrem posar en marxa al gener. El vàrem començar perquè detectam situacions d’agressió, abús i desprotecció de les persones que atenem als nostres programes. Pensam que és necessari fer prevenció. Aquest programa pretén fer una prevenció, educació i intervenció tant amb la víctima com amb l’agressor perquè aquestes agressions són més habituals del que pugui parèixer.

Què és el que més preocupa en aquest sentit?
Que puguin ser abusades, agredides i que els seus drets es vegin vulnerats.

Aquest projecte ja és una realitat. Però a mitjà termini teniu previst construir pisos individuals de lloguer social. En què consisteix exactament?
Consisteix en la construcció d’un edifici per destinar-lo a habitatges individuals de persones amb discapacitat. El servei està concertat amb l’IMAS per persones que decideixen viure de manera independent. Serà un edifici de quatre plantes. A la planta baixa hi haurà espai pel servei ocupacional; al primer pis, un centre de dia; i a la segona i tercera planta es faran quatre apartaments a cada una. En total seran vuit apartaments de 45 m² cada un, aproximadament. Seran individuals i en règim de lloguer social perquè l’edifici estarà catalogat com un edifici d’habitatges de protecció social. En aquest cas, està destinat a persones amb disceptat que decideixen viure totes soles. Llavors, lloguen aquests apartaments i estan dins el programa de suport a l’habitatge. Cada persona assumeix el seu cost de vida i nosaltres els donarem el suport en funció del que necessitin. És una manera de propiciar que les persones amb discapacitat puguin viure de manera independent i autònoma.

Qui hi podrà accedir?
En principi les persones han de tenir un cert nivell d’autonomia, però també està pensat per persones que requereixen un suport més intens. És ver que les persones amb un grau de dependència molt alt, de moment, no entrarien dins aquest programa. Les places seran per a qualsevol persona que estigui en llista d’espera, ja siguin aquelles persones que ja estan vinculades a Aprsocom utilitzant el servei de dia o altres programes de formació o ocupació i que tenen com a projecte de vida el de viure de manera independent; a també podrien ser persones que estan en llista d’espera i que ens envien des de l’administració pública. Ja hi ha experiències semblants a altres llocs.

Què aportarà als usuaris?
Aporta un projecte de vida diferent. Les persones amb discapacitat aspiren a viure de la manera més independent i autònoma possible al seu domicili, tots sols o amb les persones que desitgin viure. Els aporta que no estiguin institucionalitzats en programes pensats per col·lectius.

Has comentat que les persones que lloguin aquest habitatge tendran el suport d’un educador o educadora…
Per fomentar l’autonomia a la llar se’ls donarà suport socioeducatiu per facilitar la seva inclusió i el suport es donarà en funció de les necessitats de cada persona. Està pensat perquè la gent adquireixi les competències necessàries per a la seva inclusió social i ser el més autònom i independents possibles. Per això, si una persona necessita ajuda per fer la roba neta, l’educador li ensenyarà, o si necessita ajuda per gestionar la seva economia, l’ajudarà amb això altre. Els educadors els acompanyen perquè adquireixin les competències per viure de manera autònoma. No tenen un educador permanent amb ells, sinó que durant unes hores per treballar aspectes personals i les seves competències per ser independent. El programa ja el tenim en funcionament amb persones que viuen a ca seva, alguns sols i d’altres en parella o amb algun familiar. El que feim és donar-los el suport.

Per tant, la diferència és el lloguer social?
És un programa pensat per persones que es volen emancipar, però que no es poden pagar el lloguer d’un pis perquè no tenen capacitat econòmica suficient. La majoria estan fent feina, però el sou que guanyen no és suficient. Estan vinculats a la permanència de la persona al programa de suport a l’habitatge i parlam d’uns 300 € per persona de lloguer. Així que pretenem facilitar l’accés a l’habitatge de les persones amb diversitat.

On estaran ubicats?
Al carrer Rafel Ferrer. L’any passat el vàrem comprar. També hi haurà servei ocupacional i un de centre de dia, que serà una ampliació dels serveis que ja tenim. Tendrem noves activades, però encara no estan definides.

Per quan estaran llestos?
Acabam de perfilar el projecte d’execució, després s’ha d’adjudicar l’obra i més tard iniciar les obres. Pensam que s’haurien de començar al darrer trimestre d’enguany i l’execució seria d’un any i mig. Podria entrar en funcionament a principi o a mitjan 2025.

Quina inversió hi heu de fer?
Vàrem presentar el projecte a la conselleria d’Afers Socials perquè va treure una convocatòria per inversions i el project ha estat seleccionat. La conselleria ens adjudicà 2.700.000 € aproximadament, però el cost, possiblement, pujarà fins a uns 3,5 milions entre la compra del solar i la construcció. Però fa falta concretar-ho i revisar.

És un projecte diferent dels que teniu ara, que també comptau amb diversos habitatges supervisats. Són suficients aquests? Teniu molta llista d’espera de persones que demandin aquests serveis?
La llista d’espera que tenim nosaltres de persones que esperen un recurs residencial és molt llarga. No a Aprosocom en particular, sinó que també l’administració pública. Nosaltres tenim persones ateses que esperen un recurs residencial en qualsevol de les tres tipologies que hi ha, que són residència, habitatges supervisats i suport a l’habitatge. La llista és molt llarga, és de moltes persones. A la idea d’ampliar l’oferta a curt termini, no la tenim. Fer aquesta obra ja suposa un esforç econòmic i de gestió important. El que volem fer és canviar el model, sortir dels models de solucions residencials institucionalitzats a aquest altre model. Així les persones podrien viure a ca seva. Fugir de grans centres i residències o pisos compartits i fomentar que la gent pugui viure de manera individual amb la construcció de pisos socials i que la gent pugui viure a casa seva i disposin d’un habitatge individual.

Quines novetats teniu a la fundació? Teniu ara cap projecte a punt d’estrenar o iniciativa a punt de posar en marxa, a part del servei d’atenció a víctimes amb discapacitat intel·lectual que comentàvem abans?
A partir del març, probablement, es posarà en marxa un servei de promoció de l’autonomia per a infants de 7 a 12 anys que estan a les escoles. Es tracta de fomentar la seva autonomia fora del centre escolar i fer feina per facilitar la seva inclusió.

Back To Top
Search