Skip to content

El professor Nicolau Dols parlarà de l’evolució del català a “Els dilluns de l’Obra”

Dia 7 de novembre, a les 20.00 h, a la seu de la delegació de l’OCB a Manacor, el professor Nicolau Dols pronunciarà la conferència “Una llengua viva: tendències evolutives del català de Mallorca”, la qual versarà sobre les tendències d’estandardització espontània detectades entre el jovent mallorquí.

Pronúncies com ara “analitzar” i “activitat”, o conjugacions verbals del present d’indicatiu (“jo sóc”) i l’imperfet de subjuntiu (“jo cantés, tu cantessis”), de cada vegada més freqüents entre la població mallorquina menor de 25 anys, són degudes a “imposicions” dels gramàtics o es produeixen de manera natural per influència de la llengua escrita i oral formal? Aquestes tendències, són perjudicials per a la salut de la llengua o, per contra, homologuen el català amb la manera de funcionar de les comunitats lingüístiques normals? Hem de parlar com ho feien els nostres padrins o és normal que les llengües marquin el seu curs evolutiu? Aquestes i altres qüestions podran ser abordades pel conferenciant dilluns que ve a la seu de l’OCB Manacor.
Nicolau Dols Salas és llicenciat en Filosofia i Lletres (UIB, 1990). Premi extraordinari de llicenciatura per la tesi “Actualitats i estratègies glotopolítiques a Catalunya Nord (1975-1990)”. La seva obra més coneguda és Catalan: a comprehensive grammar, en coautoria amb Max W. Wheeler i Alan Yates (1999). El seu darrer llibre és Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca (2013).
És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des de l’any 2014.

Back To Top
Search