skip to Main Content

Propòsits 2020: com aconseguir els nostres objectius

Amb l´arribada del 2020 som molts els qui tenim en ment determinats propòsits que ens agradaria dur a terme dins aquest nou any. Sembla que aquest és un moment ideal, una fita marcada, que ens ofereix la motivació necessària per a començar a realitzar canvis o millores en diferents àmbits de la nostra vida.
D´aquesta manera, ens podem plantejar objectius com: Perdre pes, fer un curs o formació, llegir més, apuntar-me a ioga, estar més temps amb la família, canviar de feina, etc.
Però el que passa moltes vegades és que no arribam a aconseguir ni una petita part de tot el que, amb tantes ganes, ens havíem plantejat a principi d´any. I això ens duu a la desmotivació, frustració i abandonament dels objectius proposats inicialment. Això és degut al fet que, sovint, no tenim en compte una sèrie d´aspectes bàsics a considerar a l´hora de plantejar-nos i planificar els objectius.
Llavors, una manera molt encertada a l´hora d´establir i aconseguir els nostres objectius seria seguir el conegut model SMART, creat per George T. Dorian, segons el qual els objetius han de ser:
– Específics (Specific): Si ens plantejam objectius generals i poc clars serà més complicat dur-los a terme. Per tant, com més concrets i específics siguin, millor. Per exemple: L´objectiu “perdre pes” és massa general i poc concret. Seria necessari especificar una mica més.
Es referiria a QUÈ vull aconseguir: Perdre 9kg en 6 mesos.
– Mesurables (Measurable): Han de ser quantificables, s´han de poder mesurar d´alguna manera. Seguint amb l´exemple anterior, ho podríem mesurar en kg.
Es referiria a QUANT vull aconseguir: Perdre 9 kg.
– Assolibles (Attainable): S´han de poder realitzar, el seu assoliment ha de ser possible. Seria gairebé impossible, per exemple, perdre els 9 kg en un mes.
Es referiria a COM ho vull aconseguir: Anant a caminar, bevent 1´5l al dia, assessorant-me amb un/a nutricionista i anar canviant els meus hàbits d´ alimentació, etc.
– Realistes (Realist): Han de ser raonables, ajustables a les meves possibilitats, motivació i recursos dels que disposo.
s referiria a AMB QUÈ ho vull o puc aconseguir: Començar anant a caminar mitja hora tres dies a la setmana; si normalment em costa beure aigua, podria començar bevent 4 tassons d´aigua al dia o combinar-ho amb infusions o sucs naturals; acudir un dia al mes al/la nutricionista; menjar una peça de fruita al dia i anar augmentant progressivament, etc.
– Temps (Timely): Ha de ser possible ubicar-los en el temps, és a dir, especificar en quin temps volem assolir-los. És important posar una data límit, així com anar dividint l´objectiu principal en subfases temporals.
Es referiria a QUAN ho vull aconseguir: Perdre un total de 9 kg en 6 mesos i ho podria dividir en 1.5 kg cada mes.
A més del que acabam de dir, seria convenient a l´hora d´aconseguir els objectius proposats, tenir en compte una sèrie de pautes recomanades:
– Evitar excedir-nos amb el nombre d´objectius a aconseguir.
– Fer una bona planificació. Posar-los per escrit, així com les diferents pautes i submetes a assolir.
– Ser flexibles. Anar revisant i fent les modificacions o ajustaments necessaris.
– Celebrar les petites metes aconseguides i avanços.
– Perseverar. Evitar desanimar-me o abandonar davant qualsevol contratemps.
– Intentar identificar i preveure possibles obstacles o dificultats que podrien sorgir.
Aquesta setmana, m´agradaria animar-vos a posar en pràctica tot el que acabam d´explicar, així com anomenar un concepte imprescindible per a dur-ho a terme: el COMPROMÍS. Acabo amb les paraules de S. Lehman: “El compromís és el que transforma una promesa en realitat (…). Comprometre´s i mantenir els compromisos són l´essència de la proactivitat”.

Antònia Bennàsar – Psicollum

Back To Top
Search