skip to Main Content

Punts de càrrega

L’autor de l’article, usuari de cotxe elèctric, explica en aquest senzill text la difícil situació en què es troba a Manacor si vol carregar el vehicle a una plaça pública

Manacor compta amb sis places públiques per carregar cotxes elèctrics:
A. Dues estacions al davant l’Església dels Dolors (Càrrega Lenta i Càrrega Ràpida).
B. Quatre estacions al pàrquing de la Plaça de Sant Jaume (2 Ràpides i 2 Lentes).
El punt del centre disposa de dues sortides que facilitarien la càrrega a dos vehicles però, es veu perfectament que només hi ha un lloc per a tal finalitat dibuixat al paviment. Per tant, un endoll queda sempre inservible. D’aquests dos, un és lent i l’altre ràpid.
D’ençà que el punt hi és ha estat més temps en avaria que donant servei. Ara mateix, fa més de mig any que el ràpid no funciona. Només està operatiu el lent i moltes vegades no funcionen cap dels dos.
D’aquest punt ja s’han donat diverses queixes a l’Ajuntament però segueix sense supervisió ni reparació. En passar-hi per davant, un dels pilots està en vermell, la qual cosa indica avaria. Per altra banda, també és usual trobar-hi cotxes que no són elèctrics aparcats, sense cap tipus de sanció.
Amb càrrega lenta, per emplenar el 100% de la bateria, s’ha de menester el doble de temps. Per exemple, si un cotxe necessita dues hores a la càrrega ràpida n’ha de menester quatre a la lenta.
A la Plaça de Sant Jaume s’ha de tenir en compte que, per carregar, s’ha de pagar el preu de l’estacionament, com qualsevol altre vehicle. Per tant, aquest servei deixa de ser gratuït de tot. A altres llocs (Palma, per exemple) es regala mitja hora de l’estada, la qual cosa facilita l’emplenament de la bateria, tenint en compte que solen ser llocs de càrrega ràpida.
Una de les places de càrrega ràpida del Pàrquing de Sant Jaume sol estar ocupada pel cotxe elèctric de l’Ajuntament. És a dir, poden ser les 14.30 h quan li deixen i hi està endollat fins a l’endemà (envers d’emprar el lent), sense tenir en compte que altres usuaris també poden tenir la necessitat d’emprar el punt.
Anotarem que, tot i ser “punts ràpids”, n’hi ha d’altres que els deixen enrere. A Son Carrió, Algaida, Valldemossa, Felanitx, Cala Millor (dos espais cadascun) es fa molta més via que a qualsevol dels endolls de Sant Jaume, ja que donen més kW de càrrega.
D’aquesta manera, tot i que el poble presumeix de tenir sis punts per a vehicles elèctrics, només se’n poden comptar quatre de reals: Un de ràpid i tres de lents. La inversió que s’ha fet en aquest sentit deixa que desitjar per la dimensió que té Manacor.
És bo de fer imaginar el problema que tendrà el conductor vengut de 60km lluny amb la bateria mínima, quan hagi de carregar-la al nostre poble.

Miquel Àngel Fortesa i Serra

Back To Top
Search