skip to Main Content

“Reivindicam la importància del vincle amb els alumnes”

Amanda Fernández és directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa a la Conselleria d’Educació

Una situació inèdita, la d’aquest confinament. Com us heu pogut organitzar?
Quan ens varen dir d’un dia per l’altre que tancàvem els centres. Pensaves en aquells quinze dies que et deien. Els centres començaren a preparar per fer una tasca a distància i també per als qui no tenien accés al format digital. Quan veim que això va a més veim que els centres s’hauran d’adaptar a la nova realitat d’ensenyament a distància. Reivindicam la necessitat i la importància del vincle amb els alumnes. Però també ha quedat palès la necessitat de millora quant a competència digital. Han deixat dispositius, targetes sim, però també he vist que la competència digital, docents, alumnes i famílies, som molt lluny d’allà on ens agradaria.

Suposarà una oportunitat, en l’educació, aquesta aturada.
Pedagògicament hi haurà d’haver un canvi. Hem de continuar formant-nos i fent feina allò que creim que serà una millora pedagògica i d’aprenentatge amb els alumnes. I aquí també hi conflueix la competència digital.

La situació ha estat complexa per a moltes famílies. No és senzill col·locar els al·lots, si un fa feina.
Hi ha hagut tantes de realitats com famílies que ens hem trobat. Els docents en la seva gran majoria ha fet aquest esforç d’adaptar-se en un temps rècord, i a utilitzar que no havien emprat. Cada família ha estat una realitat diferent. O no tenien un dispositiu, o no tenien connectivitat, o que el tenien però l’empraven per fer teletreball. O que tots dos eren essencials, i havien d’anar a fer feina.

I el curs que ve?
No sabem si hi haurà cap rebrot. Però hem d’estar almanco educativament més preparats. Tenir uns recursos preparats per si torna passar. El que queda de curs ja no començarem presencialment llevat d’aquestes tutories individualitzades. Hi ha hagut un esforç important tant per part dels alumnes com dels docents. Pot ser que el curs que vetornem a classe en mascaretes. O fer grups reduïts. O que tornam estar confinats. Tot això són plantejaments que tenim damunt la taula.

Tu també ets mestra i mare. Com ho heu viscut.
A casa, tots dos hem tengut en part la sort de poder tenir feina. Jo havia d’anar a fer feina cada dia i el meu home feia mitja jornada presencial. Vivim a cala Mendia, a una urbanització, amb vistes a fora vila, i a l’hivern som pocs. Ho hem viscut de manera més o manco relaxada amb els nins. No em puc queixar, si em compar amb una família tancada en un pis amb dues finestres. I pel que fa a la convivència, ens ha costat compaginar i saber com fer les coses. El fill gran ha fet més tasca on-line i amb la petita hem mantengut el contacte amb l’escoleta. Tothom s’ha implicat. Sé que hi ha famílies que ho han viscut de forma diferent, amb dols que no s’han pogut treballar o amb infants amb necessitats que han perdut les seves rutines, tan necessàries.

Back To Top
Search