skip to Main Content

Residus franquistes

La imatge és de l’avinguda del Torrent. Tot i que la retolació franquista dels carrers ha estat eliminada de fa anys, encara en resta qualque residu, com aquest rètol destinat a publicitat i que conté el nom antic de l’actual carrer del Centre. Ja es veu, ja, que hi ha mals que són més mals d’esvair que d’altres… I si costa als carrers, què no ha de costar a les persones!

Back To Top
Search