skip to Main Content

Sant Llorenç demana unànimament una notaria

Aquesta necessitat s’ha fet palesa arran de la gran quantitat de tramitacions d’escriptures públiques que s’han hagut de fer després de la torrentada

L’Ajuntament de Sant Llorenç va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal la proposta de sol·licitud de creació d’una notaria al seu terme municipal. Així, el consistori ha traslladat aquesta petició al Col·legi de Notaris i Delegació de Govern perquè ho tramitin davant els organismes pertinents.
Aquesta proposta ve motivada primer, per la gran quantitat de tramitacions d’escriptures públiques que s’han hagut de fer després dels fets ocorreguts al municipi l’any passat amb les inundacions que afectaren molts d’habitatges, infraestructures i terrenys del terme, i segon; perquè el municipi reuneix les condicions òptimes tant econòmiques com demogràfiques suficients per a tenir aquest servei públic.
De fet, en aquests mesos, l’Ajuntament ha hagut de desplaçar-se en reiterades ocasions a notaries d’altres municipis de l’illa escollits per sorteig pel Col·legi Oficial de Notaris que ha obligat l’Ajuntament ha haver de fer els tràmits amb notaries de Felanitx, Artà o Campos, sense opció tampoc a escollir-ne una de més propera i suposant per tant, un desplaçament innecessaris. El fet de tenir una notaria al municipi sí que permetria que es pogués triar i tramitar el necessari a la notaria de la localitat.

Back To Top
Search