skip to Main Content

“S’ha concebut de forma urbanocentrista”

Antoni Pallicer du un hortet a mitges amb un company a prop de Son Servera, a un quilòmetre llarg de ca seva. Hi tenen gallines, també. I agafen l’aigua d’un veïnat, a canvi de deixar-lo pasturar les ovelles. Hi fan hort d’hivern (cols, xítxeros, colflori, cebes, espinacs, bledes) i hort d’estiu (meló, síndria, carabassó, i sobretot tomàtiga, tant de ramellet com de trempó).

Pallicer conta que ho han viscut amb incertesa. “Pensàvem que no ens dirien res perquè teníem les gallines”. De fet els han demanat qualque explicació, en anar a l’hort, però no els han cercat les puces, “com sí que ha passat a altres pobles com Manacor o Artà. De totes maneres, la policia municipal no és com la guàrdia civil”, diu Pallicer.

A Son Servera hi havia un magatzem que venia planters i altres productes, “i els feren tancar perquè s’acumulava massa gent a l’entrada del local”. Per això, han hagut d’anar a comprar el planter a Manacor. L’hort, diu “és per a autoconsum de les nostres famílies. No poder-hi anar era un contrasentit total, un absurd. Aquest estat d’alarma ha estat concebut de forma urbanocentrista i centralista. Ens han volgut posar a tots al mateix sac, amb mentalitat urbana, i nosaltres no duim la mateixa vida que duen a Madrid”.

Back To Top
Search